V A S T G E S T E L D:

Klik er maar op, dan kunt u zien wat "voltooid" heet...

We worden van de ene bouwput naar de andere gesleept! Maak af waar je mee bezig bent, dan kan iedereen verder.
En houd je aan de VASTSTELLINGSOVEREENKOMST.

Je kunt aan boord komen, maar vraag niet hoe! Alle aansluitingen zijn nog steeds tijdelijk , riolering wordt al maanden gewoon open geloosd.
Vastgesjord aan spanbanden, wordt de autoband tussen de betonbak en de remming helemaal in elkaar geperst en vangt zo ook niks meer op.
Aan de andere kant touw kapot, band weg! Met een heel smal, stalen looprandje op de remmingwerk om bij die banden te komen!

Een volgend probleem van niet "voltooide" ligplaatsen:

Volgens afspraak, ook met de aannemer, werden bouwpakketten voor schuren geleverd.
Er zou, met rijplaten, een opslagvak worden gemaakt. Maar toen, ná tweemaal een waarschuwing, die bouwpakketten kwámen, was er geen opslagplek.
"Zet maar zolang voor de containers"… En zo deed de chauffeur dat dan maar…
Maar in de planning was aan de bewoners gevraagd die containers transportklaar te maken, want die moeten van het bouwterrein af voor aanleg van de bestrating!

Gelukkig was de kraandrijver bereid om na werktijd, in overuren, alsnog die beloofde plek te maken.
Maar met het logische gevolg dat de volgorde van de bouwpakketten nu precies verkeerd om is.
Grond nog niet op hoogte, dus geen stratenwerk (grindtegels) onder de schuren, pakketten zo dat die het eerste kan worden gebouwd, nu achteraan ligt…
Het hele spul onder dekzeilen met touwen en hulpmiddelen zo goed en zo kwaad mogelijk vastgezet en daarbij dan constant harde wind, zelfs storm…
Geen houden aan!

Toezicht van de gemeente ontbreekt volledig en de aannemer haalt steeds meer schepen terug, zonder de ligplaatsen ook te "voltooien".

Uitgebaggerd tot 1,80 m
In de nieuwe ligplaatsvergunning staat onder aanvulling onder punt c. dat de diepgang in de toekomst voor rekening van de vergunninghouder is.
Voor baggeren moet je een vergunning hebben en de baggerspecie moet worden gekeurd en afgevoerd, ook voor eigen rekening.

Overal in de haven zou gebaggerd zijn tot 1,80 m, maar peilen rondom ónze ark geeft aan dat, zeker vanaf de huisdeur op de kop noordzijde heen,
niet meer dan 1,10 - 1,20 water staat. En dát de bagger (ernstig) vervuild is, is reeds vastgesteld.

Veiligheid:
Hadden we voorheen een vluchtweg vanuit de huiskamer door een verhuisraam naar een vlonder, alles is gesloopt. Is de gang versperd, dan kom je niet meer weg.

Het enige dat je dan nog kunt doen is in het water springen, waar je vervolgens niet meer uitkomt (1.80 diep met blubberbodem) , omdat je niet over die damwand heen komt.

Hadden wij vroeger aan die vlonder een "zwem"- trap, nergens is nog iets om deze aan te bevestigen.

Die "veiliger" haven is er voor ons een heel stuk op achteruit gegaan!
Even los gezien van de toezegging van 10 januari 2012, waarin beloofd werd dat we zo spoedig mogelijk informatie zouden krijgen
over het verplaatsen van de Waarderveldweg tot de aansluiting op de Tingietersweg.
Later werd er, zogenaamd, gewacht op een offerte om de industrie-ontsluiting naar de andere kant van het -tijdelijke- kamp te verleggen..

Mei 2016: En nog elke dag moet je over die idiote toegang naar de oost en noordkant van de "veiliger" haven.

Het aanspreekpunt, voorheen Gerben, van wie je nooit antwoord kreeg, later Martijn Minderhout die net zo bereikbaar was,
werd overgeheveld naar de Royal Zakkenvullers met hun rammel-bestek.

Toen daar niet mee te werken bleek, werd het aanspreekpunt helemaal weggehaald. Je moest voortaan maar met de aannemer gaan praten.
Die kende maar twee regels: "Staat niet in het bestek" en "geen cent erbij"…
En deed toezeggingen die niet werden nagekomen.

En de rasbestuurder? De intensieve inzet van de compassieman? ... Da's een goeie voor het programma "Spoorloos".

Terug naar het menu