De Waarderhaven: Dank zij de krant al overal bekend

update via link onderaan

> U woont op een woonboot? Leuk….. uh….Waar?
< Waarderhaven,… Haarlem Noord.
> Oh! Heeft dat niet al een paar keer in de krant gestaan? Mensen die niet wilden tekenen, of zoiets?
    Waarvoor eigenlijk?
< Waarom ze niet wilden tekenen, bedoelt u? ...Of " Waar ze eigenlijk voor zouden moeten tekenen?"
> Uh… Is dat niet het zelfde? …Nou ja, Alletwee dan eigenlijk..

< Kijk: Volgens welke wet ben jij VERPLICHT om ergens voor te tekenen? Als het een verplichting is dan
    hoef je niet te tekenen? Dan wordt het je opgelegd... Nietwaar…?
> Ja, okee, maar uh, als jullie dat nou niet doen? Wat dan?
< Inderdaad: Wat dan! Juridisch…? Of volgens de burgemeester?

> De burgemeester? Wat heeft die er nou mee te maken?
< Nou, Die wil die handtekeningen hebben. Of…nee, niet die WIL, die EIST handtekeningen!
> Oh, ……….waarvoor….?
< Om een complex plan voor die (woonschepen)haven uit te voeren.

> Nou, dat is toch mooi? Groter, stond er in de krant, niet? Iets met brandveiligheid? Te dicht op elkaar, of zo?
< Ja,… maar niemand heeft nog enig idee wat dat gaat kosten. Nieuwe schuren, nieuwe tuin…
   Dat stopt écht niet bij 5000 euro per adres! Je gaat beginnen met een kale zandbak en zonder schuur!

> Hebben jullie niet eerst gevráágd dan, wat dat gaat kosten? Zoiets moet je toch eerst weten?
   Je kan toch niet zomaar in het wilde weg.......
< Ja! Elke keer weer vroegen we daarom, maar het werd steeds opzij geschoven, omdat het volgens
   die geschoolde plannenmakers niet bij het "inrichtingsplan" hoorde. Gewoon, heel bewust er buiten gehouden!

> Niet erbij horen? Nee, niet bij die inrichting misschien, maar jullie kunnen toch niet zonder schuren?
   Moet je je fiets en zo mee naar bed nemen, soms?
< Ja, en vergeet niet...… Álles, letterlijk álles, gaat plat, hè! Bomen, struiken, planten, fietsenhokjes, garages,…
   ALLES moet weg. Écht kaal! Striptease zogezegd.

> Ja, okee, maar daar kregen jullie dan vergoeding voor... Stond in de krant! Jullie krijgen de dagwaarde
   vergoed! Toch? Maar jullie wilden alles nieuw, of zo…. Dat zei de burgemeester! In De Krant!!!
< Ja, zo vertelt de burgemeester het, maar ik kan je, zwart-op-wit, laten zien dat dat gelogen is.
   En dat niet alleen! En ook niet alleen de krant, de burgerij zeg maar, maar óók de gemeenteraad!

> De burgemeester…? Geloof ik niet. Die gaat zich toch zeker niet verlagen tot leugens? De burgemééster!
< Hoe leg jij dat dan uit? Verkeerd voorgelicht door zijn ambtenaren?
   Hij is zelf de portefeuillehouder van dit project, dus daar kan hij zich niet achter verschuilen.

> Gôh: de burge-meester…. Maar eh… Als jullie nou niet tekenen, wat dan?
< Nou, dan zet hij het project stil. Schrijft hij. En moet de Raad een bepaling, in een gloednieuwe
   verordening schrappen, waardoor de mensen zich moeten laten opsluiten in hun eigen boot…

> O p s l u i t e n……? Hoe bedoel je?
< Nou, ramen mogen niet meer open kunnen, moeten van speciaal 3laags-glas worden gemaakt, deuren
   zelfsluitend en nog meer. Kosten tussen de 10 en de 20 duizend euro per boot! Inplaats van regel
   één van volkshuisvesting: ventileren, moet alles nu ineens potdicht. !
> Hahaha, nou dan is het gevaar toch ook geweken? Dan steken jullie allemaal de moord, zeker van de zomer!
   Maar eh... die haven is toch van de gemeente? Zei je? En dat moet dan alleen omdat die plekken niet
   veilig zijn? Omdat die boten te dicht op elkaar liggen? Welk denkhoofd heeft dat zo aangelegd, dan?
< Nou nee, niet alleen daarvoor. De mensen betalen liggeld en om de 30 jaar moet de haven
   worden opgeknapt. Dan zijn palen en steigers aan vervanging toe. En de walbeschoeiing stort in…

> Maar: ik snap het niet. Als dat zo is, versleten en instorten en zo... dan kán je dat niet stopzetten, toch?
< Nee, volgens normaal denkende mensen niet, nee. Maar je moet ook helemaal niet denken.
   Je moet slikken wat oom gemeente zegt! Het nieuwe motto is nu : Slikken of stikken!
   Zoals de burgemeester het zelf in de Raad brengt: Schrappen, of geld erbij; het is het een of het ander.

> Ja, hallo! .. En wat doet de gemeente zelf dan aan die veiligheid? Je zei net dat die haven van de
   gemeente is…

< Luisteren doe je ook niet! Ik vertelde net dat alles zou worden stopgezet. BESLUIT van het College.
> Idioot, hé... Waarom dan? Om die handtekeningen? En wat gebeurt er als jullie wél tekenen?
< Nou, dat is juist het probleem: We weten nog niet eens waarvoor! Toezeggingen, onder voorbehoud,
   concepten, geen stuiver op de begroting voor de tegemoetkoming aan de bewoners…
> Valse beloftes, bedoel je? Soort van "er in geluisd?"

< Nou, kijk, als je een plan opstelt voor (oorspronkelijk) zo'n dikke 3,5 miljoen. En je WÉÉT dat je de
   mensen op grote kosten jaagt, dan houd je daar, in je begroting, toch rekening mee?
> Ja, logisch!, Maar waar scheelt het dan aan?

< Nou: Jij vindt het logisch en ik vind het logisch, maar onze burgemeester niet. Er is niks gereser-
   veerd op de begroting! Eerst stel je een formule op, met een kostenvergoeding, en later zeg je
   Ja, maar ik had gezegd "onder voorbehoud", terwijl je WEET dat het niet gereserveerd is…
> Wie heeft die stomme begroting dan gemaakt? Toch niet de burgemeester?
< Ja, die gaf opdracht, want hij leidt dit project.

> Maar in de krant stond…..
< Ja, en de krant heeft nog niet eens gelogen. Zó heeft de burgemeester het ook gezegd!
> En nu? Wat moet er nu gebeuren? Je kan zoiets toch niet gewoon stopzetten?

< Nou, door iedereen te bedreigen dat zijn woonboot wordt weggesleept, of in beslag wordt
   genomen heeft de burgemeester, met een stel handlangers, de bewoners zó bang gemaakt dat
   bijna iedereen heeft getekend.
> Afpersing, bedoel je? Dus het gaat nu tóch door? En die vergoeding? Die dagwaarde? Stond ook in de krant!!!
< Is al flink teruggeschroefd. Krijg je alleen als je, vrijwillig met alle onderdelen akkoord bent gegaan.
> Gaan jullie dan niet akkoord met het plan?
< Tuurlijk wel. Dat plan hebben we zelf ingediend! Dat plan IS van ons! Maar, weet je, het plan staat nog niet vast.
   Verzekeringskwesties, tijdelijke ligplaatsen, onontkoombare overlast tijdens de werkzaamheden…
> Hoezo? Jullie komen toch gewoon zolang ergens anders te liggen? Je kan toch zulk werk niet gaan doen in
   een overvolle haven? Stalen damwand van 12 meter lengte? En betonnen palen 25 - vierkant…..
   Geen nare jetsers! Wat moet je als er dán wat fout gaat? Kun je geen kant op!!!

< Nee, maar waar zou je ook heen willen, dan? Maar het maakt al niet meer uit, want de mensen hebben
   getekend… Ze zijn GEDWONGEN om VRIJWILLIG te tekenen. Door onze burgemeester!!!

> Jezus… En als er dan iets fout gaat?
< Tja, dan heb je dus een probleem,…. Maar je hébt getekend!
> Maar…. Dat spul is toch wel verzekerd? Je kan toch als gemeente niet….
< Alweer fout. De gemeente wimpelt de verzekering af op de aannemer.
> Oh, en wie is dat? Groot bedrijf,zeker?

< Nou, er is eind november 2014 een aannemer geselecteerd die het 900.000 goedkoper meent te
   kunnen dan wat de gemeente had uitgetrokken.
> En als zo'n aannemer nou failliet gaat? Zal de eerste keer niet wezen…
< Nou, dat zei ik al: dan heb je een probleem, want je hád al getekend!
> Nou ja zeg, dat is toch geen normale manier van werken, zo? Dat is…..

< Ben ik met je eens, maar zeg het maar niet hardop, want als ze tot dit soort streken in staat zijn,…
> Maar … even nog, hè. .. Ja sorry dat ik het niet begrijp, hoor, maar… Die haven is van de gemeente, ja?
   En jullie huren er een ligplaats. Er is 30 jaar liggeld betaald en nou moeten jullie een vracht geld
   betalen omdat die ligplaatsen niet deugen.. Zo vertel je het, toch?

< Ongeveer wel, ja. Intussen 35 jaar, sinds de vorige renovatie, want ze lopen alweer fors achter.…
> Maar hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf? Hoeft die dan niks te
   doen? Staat dat niet in een of andere wet?

< Nou: In de wet staat dat je geen bouwkundige eisen mag stellen aan woonboten. En in adviezen
   van een instituut voor zulke dingen staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor veilig verhuur
   van ligplaatsen.
   Die mogen alleen eisen stellen aan het uiterlijk. De welstandseisen, ten opzichte van de omgeving.
> Nou, dan kunnen ze toch niks stopzetten? Ja, sorry hoor, maar ik snap er nog steeds niks van…

< Nee, de bewoners ook niet. Maar mede door een stelletje handlangers, de burgemeester noemt
   dat "sociale druk", hebben de mensen toch maar getekend… Anders zouden ze worden
   weggesleept. SCHREEF de burgemeester!

> Ja, hallo hé, dat is toch…………….
< Inderdaad, maar kijk maar uit! Wel eens gehoord van Don Corleone?
> En de Raad? Wat doen die? Die hebben toch een controlerende taak?
< Nou die lullen over "Rupsje Nooit Genoeg". Die nemen niet eens de moeite zich in de zaak te
   verdiepen, die denken nog dat de burgemeester eerlijk is…. En de Raad goed voorlicht…

> En nu? ……………………….
> Nou, er is nu een aannemer die gaat doen wat de werkgroep in 2009 al voorstelde. Eerst dat stuk
   speelveld uitgraven, zodat er meer wateroppervlak komt. Damwand en steigers er in en dan boten
   daar naar toe. Aan de oostzijde is maar één kant, dus je kunt daar maar een paar schepen kwijt. En de nieuwe
   steigers komen aanzienlijk verder uit elkaar te staan. Brandveilig, weet-je-wel?

> Maar, uh… dan kan je toch niet blijven doorschuiven, als ze steeds zo wijd uit elkaar moeten liggen?
> Klopt. Dat werd ons toen ook door de projectbegeleider voorgehouden, maar de aannemer meent
   het op die manier te kunnen doen. We zien wel………

> En die tegemoetkoming? Zijn jullie daar nou al uit?
> Omdat de aannemer zoveel lager heeft ingeschreven, is er nu geld. Aanbestedingsvoordeel. Maar de eerste kneller kwam al
   bij de informatieavond. Voor noodopslag krijg je een container van 2,5 bij 2 (of 2,5) en daar kan je
   nooit in kwijt wat je nu in je schuur hebt staan.
   Omdat letterlijk álles op de haven minutieus is ingemeten, weet de gemeente sodemieters goed hoe groot
   de schuren zijn en weten ze dus ook dat je met die koekblikjes niks kan.

Die "fout" is inmiddels rechtgezet! Waar dat verkeerd begrepen is, blijft vaag, maar inmiddels staan er 11 containers
van 2,5 bij 6 en kregen de mensen een sleutel, zodat ze ZONDER het toegezegde VOORAFGAAND GESPREK MET DE AANNEMER, gedurende de Kerstdagen
en met Oud en Nieuw, hun schuren kunnen leegruimen en overbrengen.....
Hoe dat moet met de schuren met electra, zoals voor wasmachines of in een enkel geval voor het oplaadpunt van een
onmisbare scootmobiel....

> Ik hoor het al: Het is dus gewoon een zootje! En dat plan was van de burgemeester zei je…………..?


De haven bestaat sinds 1935. In 2015 dus 80 jaar. Dat vertel je niet op één A4tje.

Deze spoedeisende klus, begon eigelijk al in 2004, maar het theater dat ervan gemaakt werd
startte november 2008. Zes jaar geleden dus en met zoveel bombarie en wantoestanden....
Voor alleen dát deel heb je al een boek nodig.

 

Dit "burengesprek" werd opgetekend nog vóór de renovatie

Van hieruit kun je terug naar het   labelmenu