Onze Thuishaven

..//.. De Waarderhaven is niet meer veilig..//..

Onzin natuurlijk.

 • Hij is in 1934 gegraven voor 70 schepen. En meteen al in 1934 werd in een petitie gewezen op brandgevaar.
 • In 1958 definitief "vol" verklaard, maar hij werd NOOIT aangepast!
 • Zou ooit verplaatst worden… (1966 onder wethouder Tinus v.d. Water)
 • Aanbevelingen van de commissie liggelden 1975: brandveiligheid aanpakken…
 •           

  Hij is nooit veilig geweest!
  En de gemeente heeft met die waarschuwingen nooit iets gedaan...

  Maar: Laten we niet uitweiden: De haven is niet veilig. Punt.
  En de bewoners zijn het er, ook nu, allemaal mee eens. Dus wat is het probleem?

  Er is, zogenaamd, geen alternatief voor ligplaatsen en nadat de gemeente ook de waterbewoners loopt uit te melken via Roerende Woon~ en Bedrijfsruimte Belasting en de taxaties zo hoog mogelijk stelt, is ook uitkopen niet meer aantrekkelijk.

  Dus moet de oplossing gevonden worden binnen de grenzen van het huidige bestemmingsplan.

  Aanvankelijk was het plan van burgemeester Schneiders om de bewoners op te sluiten in hun eigen boot.
  Ze konden daar dan wel verbranden, maar waar het om ging was dat de brand niet zou overslaan.
  Zelfs dreigen met "op straat zetten" bleek niet genoeg om de bewoners zo gek te krijgen.

   

  Je kunt je bij een dergelijke kille aanpak twee dingen afvragen.

 • Wat voor een opleiding heb je genoten als je gaat bepalen dat mensen zich moeten laten opsluiten achter vastvergrendelde ramen waar ze , zeker 's zomers, de moord steken wegens gebrek aan ventilatie?
 • En welke eisen worden er eigenlijk gesteld aan woonschepenhavens?
  Is niet de zorg van de gemeente het VEILIG verhuren van ligplaatsen?
               Als er toch bij herhaling gewezen is op die onveilige haven, ook door ambtenaren zelf!
 •  

  Er kwam(19-02-2009) een plan van de bewoners zelf en na veel vergaderen over de randverschijnselen, lag er 13 oktober 2009 (!) een inrichtingsplan met "breed draagvlak"…


  De haven, binnen zijn bestemmingsgebied maksimaal uitgraven en álle nieuwe steigers zover uit elkaar dat tussen alle "mini-clusters" 5 meter open ruimte ontstond.

  Een bijkomend probleem.
  De haven is destijds, bewust, aangelegd in Industriegebied.
  Directe buren waren Conrad Stork, Haarlemsche Scheepsbouw ("De Vette Kluif"), Leon Broders Blokmetaal,
  en aan de zuidzijde Baggerbedrijf v/h Gebroeders Hofman. Aan de overkant Schoten's gasfabriek, later opslagdepôt van de Shell. De Bataafse Petroleum handel en overslagbedrijf Kaliwaal.
            En dat industriegebied is vervuild.

  In 1978 werd, aan de noordzijde, de tuin bij elke ligplaats over de breedte van de ligplaatsen over een lengte van 7 meter voor een diepte van één meter uitgegraven en voorzien van gecultiveerde grond,
  maar de strook daarachter, waarvan bekend was dat ook daar gif zat, werd niet aangepakt, dus bleken die -duur gehuurde, "gecultiveerde" tuinen, weer vervuild.

  Omdat echter de ligplaatsen nu toch verder uit elkaar kwamen te liggen, was dat een prima gelegenheid om mét de ligplaatsen, ook die tuinen aan te pakken en nieuw in te delen.

  Wat hebben we tot zover?
  Haven wordt verder uitgegraven en meteen kan het periodieke onderhoud, dat nu dik 5 jaar achter ligt op schema, worden aangepakt.
  Ligplaatsen worden veiliger, tuinen worden opnieuw ingedeeld en de gifgrond wordt deels afgegraven, afgedekt met geo-doek en met een nieuwe leeflaag bedekt.
  Nieuwe weg aan de noordzijde, wordt ingedeeld naar de hedendaagse eisen.
  (In het stukje Renovatie in 2015 -op de homepage- vindt u (onderin) een fotoreportage van werkzaamheden en gevolgen).

  Als de gemeente zo was doorgegaan, was alles geregeld en de klus intussen royaal klaar geweest.
  De datum op het Definitief Ontwerp is 20-01-2011.             Breed draagvlak!!!!

  Def. Ontwerp


  Inplaats daarvan ligt er een brief (11 juli 2011) bij de gemeente waarin de bewoners hun bezorgdheid uitspreken over het gebrek aan voortgang. De spoedklus blijkt ineens geen spoed meer te hebben.
  Achter de schermen speelt namelijk iets anders.

  Bij de havendienst is de adminstratie een puinhoop en op alle woonbootlocaties is een treurig gebrek aan handhaving geconstateerd, waardoor hier en daar stukken grond in gebruik zijn genomen zonder dat te achterhalen is door wie.
  Normaal ga je dan die administratie op orde te brengen, maar de gemeente heeft een ander plan.

  Verhogen van de grondhuur met 700 %.(Nota WZ/OGV2011/246871.
  U kunt zoeken naar het stuk, maar zelfs met het kenmerk zult u niets vinden. Zo doe je dat...

  Wel komt er, na veel protesten, een aangepaste visie waarbij die grondgoudprijs betaald moet worden door toekomstige bewoners.
  De huidige bewoners hoeven (nog) niet die goudprijs te betalen, want dan tekent er natuurlijk NIEMAND.
  De wethouder heeft het over een uitsterfregeling! Erg romantisch! Als dat niet genoeg is om een draagvlak om zeep te helpen?

  Uiteraard komen van alle kanten protesten los, en het project Waarderhaven, dat spoedeisende project uit november 2008, loopt zijn vierde jaar uit, zonder één schep in de grond.
  Niet alleen een forse verhoging van grondhuur, niet langer onder precario, maar nu als tuingrond….
  Ook het onlosmakelijk koppelen van ligplaats aan tuin, zodat weigeren geen optie meer is…

  Er moeten huurcontracten komen, want "dat schept meer rechtszekerheid en verhoogt daarmee de (verkoop) waarde van uw woonboot".
  Wie ze nóg stommer kan bedenken, wint een publieksprijs!
  Er wáren stukken grond uitgegeven, gekoppeld aan de ligplaats. De voorwaarden liggen ter inzage. (zie het komplete verhaal op de homepage)
  Ook toen ging het om een absurde verhoging, en de contracten bij grondbedrijf MOEST precario worden.

  een onbespreekbare voorwaarde!!!

  Maar onze gemeente heeft nooit genoeg. Zoals raadslid Rob de Jong (VVD) zo treffend typeerde "Rupsje Nooit Genoeg"
  En bovenop die absurde verhoging van toen, wil ze er nu wéér een vette kluif bovenop leggen.
         Omdat de bewoners massaal afhaken, besluit de gemeente een "gewenningsperiode" in te voeren.

  Achter de schermen wordt een nieuw struikelblok in gereedheid gebracht. Een Vaststellingscontract!
  Met drogreden als : "we kunnen écht niet beginnen, voordat met iedereen duidelijke afspraken zijn gemaakt
  en toverkreten als "zolang niet iedereen getekend heeft, gaan we niet beginnen…".
  Er zouden individuele gesprekken komen, die er nooit zijn geweest. En er werden deadlines gesteld waarbinnen getekend MOEST worden.

  Twee dingen, even:
  Het Definitief Ontwerp was de inspraak gepasseerd en, afkomstig van de bewoners zelf, had daartegen niemand bezwaar. Breed Draagvlak, weet-u-nog?      Daar lagen de problemen dus niet.

  Maar: Als je SAMEN afspraken maakt, dan heb je minimaal twee partijen, toch?
  Alleen.... Onze onderlegde burgemeester, mr. Bernt, weet het verschil niet tussen afspreken en afpersen.

  Dus:

  Einde Draagvlak.

  De maffiapraktijken gingen zo ver dat mensen werden aangeschreven dat ze moesten tekenen,
  omdat anders hun boot, op hun kosten, zou worden weggesleept.
  Mensen moesten dan buiten Haarlem maar een ligplaats zien te vinden.
  Niet bedacht door een ambtenaar derde klasse, maar door burgemeester Bernt Schneiders.
  Meester Bernt Schneiders, waarmee u meteen weet wat de waarde is van een "meester-titel".

  De afpersingspraktijken zijn zwart op wit aantoonbaar, maar analyseer nou eens waar het om gaat…
  ..//..Bang voor slepende juridische procedures…..//.. Hoezo? Het plan kwam van de bewoners zelf!
  Iedereen stond er achter dat het werk -met spoed- zou worden uitgevoerd.
  Iedereen zag wel wat in een grote(re), legale tuin. Okee, niet voor die imbiciele 25,- per m2.

  Bedenkele trucs om door te drukken, maar op termijn tóch die "marktconforme" goudprijs te vragen, doen het draagvlak weinig goed.
  Maar het meest afstotelijke is toch wel die maffiahouding.

  2015


  Er wordt nu grond afgegraven en met "geo-doek" afgedekt. Gif daaronder blijft weer gewoon liggen. Er boven op komt geschoonde grond, dus tuinen met beperkte gebruiksmogelijkheden.
  Geen "diepwortelende" bomen, een parkeervak in eigen tuin (betaald parkeren) en 1,5 meter vanaf de beschoeiing, niets doen, vanwege bereikbaarheid voor onderhoud aan oever en/of beschoeiing.     Voor een "gewenningsprijs"….

  Er ligt een concept ligplaatsvergunning en een concept huurovereenkomst, waar gegarandeerd nog problemen van komen.
  Gesprekken met de aannemer zijn hier en daar geweest en bleken niets om het lijf te hebben.
  Notities over een noodvoorziening voor stroom, na het slopen van de schuur, werden, ondanks herhaling van de waarschuwing, eenvoudig genegeerd.
  En na 3 maanden klussen is nog niets bekend over uitvoering nieuwe ligplaats en tijd/plaats/duur nood-ligplaats.

  En waar ging het nou eigenlijk om? Spoedeisend?

  Brandveiligheid!

  Probeert u dat eens terug te vinden in dat VASTSTELLINGSCONTRACT................

  Terug naar het

  renovatie-menu