mag het een ietsje meer zijn...?

verslag van die vergadering is hier online te lezen.

Aanvulling: Olie aangeboord in de haven (zie de link onderaan)

De 9 stukken over de Waarderhaven kwamen rond 16.00 uur, de vergadering begon 16.30 uur.
Niemand had dus de gelegenheid om te kijken naar cijfers of toelichting.

Unaniem meenden de raadsleden dat zij met de rug tegen de muur waren gezet.
Geen andere keus dan instemmen met de gigantische overschrijding van het eerder al verhoogde krediet.
Ieder drong aan op een grondig onderzoek, door de Rekenkamer, ofwel door een artikel 83 commissie,
bestaande uit raadsleden, aangevuld met externe experts.
Wachten tot na de conclusies van de Rekenkamer kan niet, omdat dan opnieuw het werk komt stil te liggen.

De commissie zag zich zo gedwongen de bijna 2 miljoen toe te kennen.

Het struikelblok:
Kern keer-op-keer: Het rammelende bestek waarvoor Haskoning de verantwoording draagt.
Hoewel Bernt Schneiders, als verantwoordelijke portefeuillehouder, deze zaak in handen heeft,
meent hij niet verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor dat Royal bureau.
Dat bureau is echter wel zó deskundig dat ook daar de schade niet is te verhalen.

Daar is dus overduidelijk iets niet goed gegaan. Geen voorbeeld van "ras-bestuur"...
Zoals gezegd werd: Ofwel werken "in regie" gaat niet, ofwel Bernt S kan dat niet…
Hoe kun je in zee gaan met een Koninklijke club, als de verantwoording niet zo geregeld is dat je,
als ondeskundige opdrachtgever, veilig bent?
Werkt deze Royal Club pro Deo? … Op basis waarvan schuiven zij de verantwoording af?
Zij voerden toch de regie?

Al vroeg bleek het vooronderzoek absoluut onvoldoende en hoewel bekend is dat de haven,
destijds, met opzet, in Industriegebied is gegraven
en zijn de opeenvolgende industrieën en gebruikers van de grond nauwkeurig bekend,
tóch zou de verontreiniging niet te voorzien zijn geweest.
Niet na de dood van alle aanplant in de bestemming 2e Industrieweg, destijds?
Niet met oude buren als de Haarlemsche Scheepsbouw en Leon Broder's Blokmetaal ???

Ander vraag van de raadsleden:
Had de gemeente moeten weten dat aannemers laag inschrijven en dan proberen in meerwerk
tóch aan hun prijs te komen?
JA! Natuurlijk is dat bekend. De gemeente ging voor een zo laag mogelijke inschrijving,
"omdat die mensen werk willen binnenslepen"…

De aannemers weten dat ze het in meerwerk moeten zien te vinden, want voor een reële prijs inschrijven,
dan sleep je de gunning niet binnen. Standaard procedure!

"een zeer deskundig en ervaren bureau" weet dat ook. En timmert een bestek aan alle kanten zoveel mogelijk dicht.
Of zoals Bernt aanhaalde: "actualiseert het bestek".
Hoe dan, NA AANBESTEDING, na dik negen maanden vanaf de start, niet eens bekend is hoe de steigers worden gemaakt, is dan toch totaal onverklaarbaar?
Evenals andere, onvermelde zaken die er ook in hadden moeten staan, maar stomweg niet vermeld worden.
Voorbeeldje: Overal wordt de haven geschikt gemaakt voor dubbeldeks woonschepen. Voorwaarde in het bestek!
Maar de ligplaatsen buiten de haven worden niet op diepte gebracht… Staat NIET in het bestek! Waarom niet?
Ook het remmingwerk waaraan deze schepen liggen afgemeerd stond niet in het bestek…


Let eens op die datum!

Een vaker gehoorde klacht is dat het, zeer gecompliceerde, dossier verre van transparant is.
Als betrokken bewoner kan ik daaraan toevoegen dat het bovendien bol staat van verdraaide voorstellingen van zaken.

Zodra portefeuillehouder Bernt aan het woord komt, gaat deze verdraaiing vrolijk verder.
Had hij eerder al verzonnen dat er boten illegaal de haven waren binnengekomen, nu hebben er "ontzettend veel" illegale bouwsels gestaan.
De haven zou jarenlang een vrijplaats zijn geweest, waar mensen maar raak rotzooiden.

De werkelijkheid is dat de gemeente zelf jarenlang heeft lopen donderjagen met de Havendienst.
Na de oorlog een zelfstandige dienst, onder directeur Scholte, werd het op een gegeven moment, onder havenmeester Han van den Booren, ondergebracht bij de Dienst Gemeente Reiniging (ir. de Koeyer),
waar het totaal niet thuishoort...
Nu ook die dienst is opgeheven, hoort het bij Openbare Werken…
Maar ook in de tijd van dikke deur Scholte en zijn adjudant Kalverla en later door Han van den Booren is wel degelijk gehandhaafd.
Ook diens opvolger Jan Stoppelenburg was regelmatig op de haven te vinden.

Toen de gemeente, bij de vorige renovatie, besloot voor de zuidwal-bewoners weer percelen grond uit te geven, die eerder (voor aanleg brug en Industrieweg,
zonder enige vorm van compensatie, waren platgewalst…) ontstond de vraag wat gedaan moest worden met perceeltjes die niet door de bewoners in huur werden afgenomen.(huurboten)
Om tóch geld binnen te slepen werden deze lege percelen verhuurd aan buitenstaanders.
En door het steeds heen en weer schuiven van diensten en verantwoordelijkheden is de administratie daarvan in de soep gelopen.
Dan was het grondbedrijf, dan weer havendienst, dan gemeente reiniging, die niet over woonschepen, noch over tuinen gaat.
Echter: Het overgrote deel van de opstallen is mét (verplichte) vergunning gebouwd.
Aan het "schemergebied", oostzijde, hebben inderdaad ENKELE illegale bouwsels gestaan. Deze bouwsels waren echter vóór het bestek al in kaart gebracht bij onderzoek naar grondgebruik door Wouter Cassa. En zullen dus gewoon in het bestek zijn opgenomen.
Niks "ontzettend veel" en ook niet prijsverhogend...

De portefeuillehouder memoreert dat er een schakelmoment was waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zouden worden gesteld voor veilig verhuur van ligplaatsen
en dat de zaak zo'n beetje op instorten stond, maar dat het project zou worden stopgezet….

En geen Raadslid die vragen heeft!          Haven op instorten en project stopzetten!

Mensen opsluiten achter vastvergrendelde 3 laags ramen en zelf sluitende deuren!. Zoiets verzin je toch niet?
Bernt wel en als het je niet aanstaat wordt je vergunning ingetrokken! (jan. 2009)


Het Royale ingenieursbureau heeft álle risico's en informatie meegenomen en het bestek geactualisseerd, waarna er een aanbestedingsbestek kwam met zoveel gaten en verkeerde berekeningen dat het onmogelijk goed kon gaan. Maar ze zijn niet verantwoordelijk!!!

Dan maar weer een nieuw blikje ingenieurs opengetrokken… ingenieursbureau Tauw -Rotterdam-, Pieters Bouwbureau en adviesgroep, Koninklijke Hasjfiguren en nu Hansje Brink!
Er bleek meer vervuilde grond, zowel in omvang als in samenstelling, maar met zulke (bekende) buren uit het verleden was dat te voorzien.
Zeker als je zeer deskundig bent.

Bernt was er vanuit gegaan dat een "Koninklijke" club wel goed moest zijn.
Wel, als nu vast staat dat dat "Koninklijk" dus geen reet voorstelt, neem ze dat predicaat dan af.

Ook herhaalt Bernt S weer eens dat de bewoners niet wilden meewerken.
..//..De raadsleden waren daar zelf getuige van geweest..//..

Laten we, voor de broodnodige variatie, eens uitgaan van FEITEN.

 • Het Definitieve ontwerp is gebaseerd op een inrichtingsplan van de BEWONERS zelf.(Haan-variant)
 • Ook het kostenbesparende voorstel om woonboten zoveel als mogelijk, binnen de haven te houden, kwam van de BEWONERS.
 • De aannemer heeft voor tijdelijke opvang een andere oplossing bedacht, omdat die met kennis van materieel en planning
  overzicht heeft dat de bewoners niet hebben. Beter? Slechter? …

  Er wás breed draagvlak voor deze renovatie TOTDAT…
  De voortgang tot staan werd gebracht door een verhoging van grondhuur met 700 %.

  Daarna bleek niet alleen hier, maar ook bij andere woonschepenconcentraties een totaal gebrek aan handhaving te zijn geweest en moest,
  ten koste van de voortgaan in de haven, ook elders alles in kaart worden gebracht.
  De BEWONERS rapporteerden die stilstand.

  Daarna kwam het debacle van vaststellingscontracten.
  ..//..De raadsleden zelf zijn daar getuige van geweest..//.. Wel, wat kunt u getuigen?

 • Dat er aanvankelijk drie handtekeningen waren, later 5 en dat geen raadslid zich afvroeg waarom dat "ondertekenen"  niet liep.
  Is gemeld!                         Geen vragen!

 • dat Bernt U wilde dwingen de overgangsbepaling (art. 19) te schrappen, onder de veelzeggende kreet: "het is het een of het ander".
  En ook toen:                       Geen vragen.

 • dat Bernt dreigde het hele project stop te zetten, ondanks dat alles hier, zoals hijzelf opsomde, op instorten stond.
  En nog steeds:                    Geen vragen!

 • Zelfs toen Bernt aan de Raad rapporteerde dat het merendeel bleef weigeren, kwam nóg niemand op het idee om eens bij die bewoners te informeren wat er nou aan de hand was.

 • pas nadat meester Bernt S, schreef dat de ligplaatsvergunningen zouden worden ingetrokken en boten zouden worden weggesleept, pas toen lukt het (op twee na) alle handtekeningen af te persen.

 • Dat alles is aan u gemeld! en er waren GEEN vragen!
  Hoe meester Bernt openlijk de raadsleden meegaf dat de bewoners wel zouden gaan roepen "chantage"
  dat hij u aangaf dat de boten zouden worden weggesleept.....

  U BENT INDERDAAD GETUIGE!


  Wie van U kent die achterlijke "vaststellingsovereenkomst"? Wat staat er dan vast?

  Maar wij willen niet meewerken?..........................

  Vast staat dat het een Royale puinhoop is, en dat de verantwoording daarvoor blijkbaar royaal kán worden afgewezen…
  Dat de gemeente met allerlei externe, dure, techneuten zit, waardoor we nu boven de 6 miljoen uitgaan
  En dat al in het begin aan de bel is getrokken. Vergeefs.

  Had doorgepakt toen er nog breed draagvlak was, vóór de goudprijzen voor grond, en vóór de afperserij van overeenkomsten waar geen letter voor de bewoners is vastgesteld.
  Dan hadden we in 2013 klaar geweest. En hoefden we niet, zoals nu, na bijna een jaar in een blubberige bouwput, met allerlei noodgrepen de winter in.

  Ik zou wel eens willen weten hoeveel geld er nu nodig was voor de haven zelf! Zonder die prijsverhogende toeters en bellen. De haven is al eerder gerenoveerd...
  Zoals in de commissie werd geopperd: Als van meet af aan was uitgegaan van een fixed price.
  Hoeveel wordt nu royaal opgeslokt door al die mee-eters?

  Eind goed, al goed? Wél als het aan de aannemer ligt.  De dames en heren stemden in, omdat ze de bewoners niet in de kou willen laten zitten.
  Had u enige keus? Stonden we niet al eens heel dicht bij "overgangsbepaling schrappen"?

  Was het niet uw taak om vragen te stellen? con...tro...leren ?

  ...//.. omdat de bewoners niet willen meewerken..//..

  DIT PLAN WAS VAN ÓNS!

  Had het aan de portefeuillehouder, de man met compassie gelegen, dan waren we nu opgesloten achter 3 laags pyroguard glas in hardhouten of stalen kozijnen. De zogenaamde clustermoord....
  Omgekomen, zo niet door brand, dan door gebrek aan lucht!

  Volkseis nr. 1: ventilatie!

  aanvullende update:

  Klik op het artikel voor commentaar.


  Terug naar het renovatie-menu