Economisch Meest Voordelig.....

Bernt Scheiders aan de Raad (cie Beheer)

..//.. Er is een zeer deskundig technisch ingenieursbureau ingehuurd met zeer veel ervaring, ook met woonschepenhavens…..//..
..//.. een zeer gedetailleerd bestek, waarvan ik mag aannemen dat dit het dan ook is..//..

Het gaat dan om een bestek waarvoor 650.000,- meer geld nodig is…
Er zou geen rekening gehouden zijn met de damwand, waarvan Bernt zelf had gezegd dat die duurzaam moest zijn.
Blijkbaar was het plan om spaanplaat te gebruiken. Als je begint met 12 mm en het staat een week in het water, dan is het 25 mm geworden....

Er wordt een aanbesteding gedaan en het werk wordt gegund aan de EMV-aannemer.

De Economisch Meest Voordelige…………

Voor een klus waarvan je van begin af loopt te verkondigen dat het een zeer complexe klus is!

Een ACHT maanden na de start van die klus, lees je dan in een verslag van Royal Haskoning: (u weet wel: dat zeer deskundige bureau)
..//..nog geen nieuws over steigers en afmeervoorzieningen, actie loopt..//..     25 augustus 2015, onder punt 9

Hoe kun je nou in godsnaam een klus aanbesteden op basis van een zeer gedetailleerd bestek,
als je in een woonschepenhaven nog niet weet hoe je steigers en afmeervoorzieningen moet maken?
Waar zit die ervaring met woonschepenhavens dan?

En dit is slechts één van de vragen in de lijst.

Als de bewoners een gesprek aanvragen met de burgemeester omdat het vertrouwen in Haskoning weg is,
en als antwoord in het verslag lees je dan:
..//..het is niet de taak om te communiceren met de bewoners. Alleen de periodieke vergaderingen met de bewoners..//..
Kijk, dat heb je ervaring! Ruime ervaring!

In slap lullen…

De bewoners hebben intussen gezien waar de schoen wringt.
Dat EMV-gedoe, dat "sobere" bestek voor een zeer complexe klus, dat aantoonbare gebrek aan ruime ervaring…

De bewoners kregen een G.M.O. aannemer. De Grootst Mogelijke Overlast! Kan nauwelijks anders als je E.M.V. wilt zijn!
De beelden hierna spreken voor zich.

Eind Augustus kan dan begonnen worden met verslepen van woonarken naar het uitgegraven deel
en ere wie ere toekomt: de eerste twee gingen "geruisloos" naar hun nieuwe plek.


Een fotoreportage onder het motto: Een beeld zegt meer dan duizend woorden...

Open de eerste afbeelding.  Pijtjestoets rechts: volgende   Spatiebalk scrollt beeld omhoog.

Terug naar de lijst