Reproduceerbare feiten

Waarderhaven

..//.. Het makkelijkste zou zijn om de brandbeveiligingsverordening (???) aan te passen en daarmee
de verantwoording (voor die gemeente-haven???) geheel bij de bewoners neer te leggen.

En waarom deden ze dat niet? Omdat DIE HAVEN niet deugt en omdat die haven niet van ons is!
Veilig verhuur van ligplaatsen is een verantwoording van gemeenten (Nibra rapport)


..//.. omdat een flinke meerderheid niet wilde instemmen met de plannen..//..

Het inrichtingsplan is van de bewoners! 29 juni 2009 werd het mede door de Raad goedgekeurd.

Het Definitief ontwerp dateert ook van vóór die "vaststellings"overeenkomst. Dat plan zelf was goed!!!

Waarom komt niemand van die bestudeerde koppen op het idee zich eens af te vragen waarom een "flinke meerderheid" niet wilde
tekenen voor een plan dat van henzelf was?     Daar moet toch een begrijpelijke verklaring voor zijn?


..//.. een overgrote meerderheid wil nu dat we aan de gang gaan..//..

Nee, door afpersing werd hen geen keus gelaten, maar dat heeft met draagvlak geen reet te maken.
Het inrichtingsplan, kortweg Het Plan, is door de bewoners en de Raad omarmd.
Daarna volgde allerlei toestanden waardoor we nu 5 jaar verder zijn.

Die weigering ging niet om Het Plan, maar om de achterlijke vaststellings-overeenkomst die wij gedwongen werden "vrijwillig" te tekenen
en waarin we verklaarden dat we met alle, ook de nog uit te werken plannen instemden.

Na een vertraging, onder meer door de puinhoop in administratie bij de gemeente zelf, ligt niet alleen Het Plan,
maar ook het hoognodige onderhoud aan de haven, hopeloos achter op schema.
En in die reeds 6 jaar durende onzekerheid heeft niemand nog zin iets aan tuin of schuur te doen.


..//.. waar het beeld vandaan komt dat hij geen compassie zou hebben..//..

Nou, daar hoef je écht geen studiebol voor te zijn.
Als je te keer gaat met verdraaiingen, met dreigementen en afpersing dan vraag ik me af hoe je nog over compassie durft te praten.

 • 6 Januari 2009 stond in de krant dat bewoners mogelijk op straat kwamen te staan, omdat een boot zonder ligplaats sterk inboet aan waarde…

 • in een vergadering deelt U aan de raadsleden mee dat er een brief naar de bewoners uitging die wel kreten over
  "chantage" zouden uitlokken. U wist donders goed waar u mee bezig was!

 • U hoopte op ~, stuurde aan op ~ en slaagde in het veroorzaken van "sociale druk", waardoor de stemming op de haven verziekt is

 • Daarnaast de, officiële stukken met voorstellen tot schrappen van een overgangsbepaling in een, pas door de Raad aangenomen,
  nieuwe verordening en het, eveneens
 • schriftelijke voorstel om het hele project stop te zetten.
 • De taktiek om ligplaats-vergunningen te weigeren en daarmee bewoners zó gek te maken dat ze de deuren langsgingen voor handtekeningen...
 • Bedoelt U die compassie?... Hoe ontroerend!


  ..//.. hij neemt het de bewoners niet kwalijk, dat het zo lang geduurd heeft..//..

  Burgemeester Schneiders leest blijkbaar het Haarlems Dagblad niet.
  Tot ver buiten je woonomgeving krijg je van buitenstaanders te horen dat het de bewoners zijn die, volgens diezelfde burgemeester,
  dwarsliggen. Dat was immers de aanzet voor het laatst verschenen artikel in het HD. Wij wensen niet als aso's te worden afgeschilderd!

  Het verkeerd inschatten van overheadkosten is ook zo'n pinokkio verhaal.
  Het inhuren en weer afstoten van technisch bureau Tauw, het inhuren van een tweede technisch bureau…
  Het BEWUST buiten beschouwing laten van de schurenproblematiek, waarvoor je bij voorbaat WEET dat dat ter tafel komt.
  Toezeggingen -onder voorbehoud- in een VASTSTELLINGSdinges..., maar WEL nu al "vrijwillig" voor alle onderdelen tekenen…

  Er wordt, keer op keer, herhaald dat de zaak zó complex is. Vreemd hè als de administratie niet deugd, als al járen
  niets aan handhaving wordt gedaan, als je ineens besluit om 700% verhoging te vragen voor grondhuur...

  De haven is al eens eerder gerenoveerd, maar zulke problemen waren er toen niet.

  Ook wordt steeds getetterd dat de bewoners niet willen meewerken.
  Het plan is van óns, de optie om geen noodhaven te maken, maar zoveel als werkbaar de boten binnen de haven te houden
  kwam van ons, dat aanbestedingsvoordeel, dat nu redding moet brengen als potje voor uitkering aan de bewoners, omdat de
  Grote Organisator, die dit heeft opgezet, bewust de tuin en schurenproblematiek buiten het plan hield,
  ook dat was een tip vanuit de haven. Maar WIJ willen niet meewerken.....?

  Nee… U kunt ervan op aan dat we uw inzet waarderen….
  Vandaar ook dat op de laatst gehouden bewonersavond werd gevraagd om excuus voor de gevolgde werkwijze.

  Zo overzien, is de afbeelding van Don Corleone op zijn minst begrijpelijk…


  U kunt terug naar de startpagina en vandaar naar andere keuzes.