Update juni 2014


bron: Haarlems Dagblad 11 jui 2014

Steeds, bij haven-berichten in de krant, die uitleg van onze zorgzame burgervader dat het de schuld is van de bewoners dat het zo lang duurt.
We worden het, hier op de haven, een beetje spuugzat steeds de Zwarte Piet te krijgen toegespeeld, terwijl de vertraging zeker niet te wijten is
aan het inrichtingsplan dat DOOR DE BEWONERS is geleverd en al lang door én de Raad én de bewoners is goedgekeurd!

Tweede aanvulllend krediet:
Praktische vraag, die je als Raadslid zou moeten stellen:
Overleg eens een specificatie van uitgegeven bedragen die al van die oorspronkelijke 3,5 miljoen af is gegaan,
zonder dat er één schep de grond in is gegaan... Wat is het batig saldo van DIE uitgaven?

Kom eens met een specificatie waarom het nu ineens zo gigantisch veel duurder is.
Echt niet, zoals mr B. Schneiders beweert, door wat langere en dikkere damwand, die nu gebruikt zou moeten worden.

Okee, er kunnen door al die vertraging, technisch zwaardere eisen zijn gekomen dan in het bestek van het,
door de gemeente ingehuurde, technisch bureau Tauw.
Was ingenieursbureau Tauw niet vakbekwaam?... Zijn de eisen verzwaard?

Nog een vraag die je als raadslid zou moeten stellen:
Voordat de vergadering van 5 juni plaatsvond, was de inschrijving voor het project reeds gesloten.
In een brief van ingenieursbureau Haskoning staat dat het COLLEGE groen licht heeft gegeven voor aanvullend crediet.
Waarna 5 aannemers een bestek konden maken, gebaseerd op dat verhoogde bedrag!
En wat als de Raad, na zorgvuldig beraad, besluit dat de kosten onverantwoord hoog uitvallen?
Of, aannemelijker nog, door al dat gekonkel en zwartmakerij, niet is te overzien?
Wordt er dan gedreigd met schadeclaims van die aannemers, omdat hun specialistenwerk gebaseerd was op GROEN LICHT?
Is de normale gang van zaken niet dat de Raad "groen licht" geeft en dat het College daarna tot actie kan overgaan?
Kom niet met het sprookje van spoedeisend. Niet na zes jaar...

Uit die vergadering van 5 juni:
Verklaar eens hoe te rijmen is dat een spoedeisend project na ZES jaar nog steeds niet aangepakt kan worden.

Volgens mr. Bernt Schneiders ligt de zaak erg gecompliceerd!
Hoezo? Die haven is al eens eerder gerenoveerd en alle stukken daarvan zijn in het afgelegd archief terug te vinden.
De havendienst zwaaide hier de scepter en schreef voor wat mocht en voornamelijk wat NIET mocht.
Later werd de zaak, deels, overgeheveld naar grondbedrijf, want blijkbaar werkte de vereenvoudiging van de commissie Adriaanse niet.
Die wilde de grondcontracten, die we hadden bij Openbare Werken, onderbrengen bij de havendienst.
Dat was véééél eenvoudiger, want dan hadden de bewoners voortaan maar met één dienst te maken voor zowel ligplaats
als ook gebruikte grond... (In werkelijkheid ging het om een zeer forse verhoging voor grondgebruik!)
Onze schuld van administratieve puinhoop?
Onze schuld van het totale gebrek aan handhaving, waar eerder op geattendeerd werd?

Wentel dat nou niet af op onwil van de bewoners van de Waarderhaven!!!


Terug naar de   keuzelijst