Mini-Blunder
Hoe kom je er op, om een probleem van veilig verhuur van ligplaatsen, dat al speelt sinds dat "handhaven"
zeker al vanaf 2004 (!) nu ineens tegen alle redelijkheid in, in de wintermaanden te gaan uitvoeren?

Bij vervolggesprekken werd verteld dat de werkgroep (bewoners) zelf om winterverplaatsing zou hebben gevraagd.
Geen idee van wie dat af komt (hoewel...), maar getuige de protesten, was dat zeker niet DE mening van DE werkgroep.

Hoe met dat idee in zee kon worden gegaan, blijft vooralsnog een raadsel.

 • noot: Hoewel medio augustus 2014, nog steeds niet bekend wanneer daadwerkelijk met die schepen gezeuld gaat worden,
  is inmiddels duidelijk dat verkassen en tijdelijk elders afmeren gedurende de wintermaanden extra ongemak en risico meebrengt.

 • Problemen waren dus:

 • Aanleg van een noodligplaats voor zeker 25 schepen, veilig voor golfslag en zuiging
  Steigers, meerpalen,stootbanden voor een winterverblijf van zeker drie maanden.
 • Voorzien van water/gas/electra/internet plus telefoon/afvoer en veilig bereikbaar, ook voor minder validen.
  Binnen bereik van de woonomgeving in verband met schoolgaande kinderen.
 • Noodopslag gedurende een verblijf gedurende die drie maanden.
 • Maar ook noodopslag op de oude ligplaats, waar de achtergebleven spullen moeten worden veiliggesteld,
  totdat een nieuwe schuur op de nieuwe ligplaats in gebruik genomen kan worden.
 • Tegemoetkoming in kosten voor het vervangen van bestaande schuren.
 • Tegemoetkoming in kosten voor de bestaande begroeiing van de tuinen
 • herplantplicht van -geďnventariseerde- 98 bomen
 • Verzekeringskwesties, met de daaraan verbonden eisen tot versleping door een erkend sleepbedrijf en
  in overeenstemming met de reglementen van de beheerder van het vaarwater.
 • Verslepen op zich, heen en later weer terug….

 • De inzichten eind juli 2012


  Zoals het plan voor de uitbreiding van de haven op het bestemmingsgebied "WS" (woonschepen) van de bewoners zelf kwam,
  zo werd opnieuw, door de bewoners, een idee ingebracht dat de kosten aanzienlijk zou kunnen drukken.
  Blijft wel nog de vraag of het uitvoerbaar is, want in een dicht bevolkte haven werken met zulk materiaal...

  Verleng de steigers van de zuidzijde, zodat ze verbonden worden met de eindjukken van de steigers Noord.
  Maak een tijdelijke indeling, zodanig dat een aantal schepen, binnen de haven, tijdelijk aan de verlengde zuidsteigers komen.
  Niet alle schepen kun je op deze wijze huisvesten en ook dan nog blijf je met aansluitproblemen zitten, maar de zaak wordt toch een heel stuk beter beheersbaar.

  Haal de steigers noord tot aan die eindjukken weg, zodat er werkruimte onstaat over de volle lengte van de haven, binnen de lengte van de af te breken steigers.
  Zo liggen de steigers, noord en zuid, niet recht tegenover elkaar en wordt het erg moeilijk met verlengde steigers en een overvolle haven om uit te baggeren tot de voorgenomen diepte voor dubbellaags arken

  Kijk eens op een tekening hoe zoiets dan zou moeten.

  Zoek een nabij gelegen afmeermogelijkheid voor het restant schepen dat alsnog verkassen moet (circa 8) en kijk eens of er op die manier
  voldoende werkruimte ontstaat voor een aannemer om met het benodigde zware materiaal in een bewoonde haven aan de slag te gaan.
  Werk vanaf de wal met hijskraan en trilapparaat om de damwand (11 meter) de grond in te trillen.

  Nu verteld werd dat niet de tijdsdruk aanleiding was tot geforceerde besluiten, is nu het plaatje:
  Circa 8 schepen moeten waarschijnlijk buiten de haven in een noodopvang worden afgemeerd, voorzien van de aansluitingen die voor bewoonde woonschepen nodig zijn.

  Voor alle schepen blijven verder onverminderd de overige vragen bestaan en wordt bij herhaling verwezen naar "detail-uitwerking" en naar zaken, die naar de mening van de gemeente, buiten de renovatie vallen, maar die volgens de bewoners
  een onlosmakelijk deel van het geheel vormen.


  Terug naar de keuzelijst