Update juli 2016

De opleveringsdatum is gepasseerd. De aannemer heeft een feestje gegeven voor de bewoners.

De "losse eindjes" zullen later worden afgewerkt.


Tja, je moet ergens een lijntje trekken, maar klaar? Nee, overduidelijk niet.
En om het feest kracht bij te zetten, bezorgde de gemeente de nieuwe huurcontracten.
Met als onlosmakelijk deel De Algemene Voorwaarden

Het huurcontract (voor de grond) dateert van drie jaar terug en is nooit geactualiseerd.
Reeds in het begin staat er een grote fout in, maar het is dan ook slechts een concept.
Waarom ze dat dan ter ondertekening aanbieden, weet ik niet, maar er zijn in deze renovatie wel meer dingen die niet te begrijpen zijn.
Dat concept moet nog maar eens grondig besproken worden, ls er al iets te tekenen valt!

Er wordt gesteld dat de gemeente altijd precario heeft geheven voor grondgebruik
en dat het college nu heeft besloten om daar huurcontracten voor in de plaats te stellen.

Op een van de links van Waarderhaven.nl staat een voorbeeld van een HUURcontract, zoals we dat vroeger bij grondbedrijf hadden.
Totdat onder de commissie Adriaanse, de liggeldencommissie

als onbespreekbare voorwaarde werd geist dat we de huurcontracten zouden vergeten.


Het MOEST precario worden, anders ging de hele vergadering niet door.
Wel: Als dat dan zo onbespreekbaar was, wat ligt de gemeente dan nu weer te emmeren?
Werden we toen ronduit belazerd, of worden we nu "zorgvuldig en fatsoenlijk" gestript?

Chanteren en dreigen is niet van deze tijd, dat deden ze vroeger ook al en met een roestvrij-stalen gezicht beweerden de ambtenaren dat men gebonden was aan het principe van zorgvuldig en fatsoenlijk bestuur.

Nou, wat deze portefeuillehouder verstaat onder fatsoenlijk, hebben we allemaal ondervonden.

VRIJWILLIG tekenen, anders word je weggesleept!


Maar, even terug naar die Algemene Voorwaarden:
Er wordt een opleverings-opname gemaakt en door beide partijen ondertekend.
Is in deze chaotische renovatie nooit gebeurd, maar blijkbaar voorzag men dat met dat zorgvuldige bestuur...

Verder op staat dat gebreken binnen 4 weken gemeld moeten worden.
Bij wie? De aannemer -van de losse eindjes- is op vakantie en een contactman van, of namens de gemeente werd zorgvuldig weggehaald.

De geldverslindende Royal begeleider, die royaal heeft gegraaid maar bij wie niets te verrekenen is
bleek slechts belang te hebben bij n ding en dat was NIET de zaak van de bewoners.
En als de volgende begeleider zijn werk goed had gedaan, hoe komen we dan nu aan zoveel losse eindjes?

Gebreken melden. Wel, ze zijn gemeld bij de aannemer, maar die heeft voorlopig vakantie.
Meterkasten vol water, deksels van waterputten die wegdrijven, straten die verzakken,
Rioleringsproblemen waardoor sommige afvoeren weer op open water moeten lozen,
of slangen die aan, of boven de oppervlakte drijven, waardoor de vorstvrije damwand-doorvoer weinig zin meer heeft.
Putten en meterkasten die te laag staan, en nog meer

Zowel die Algemene Voorwaarden, als ook dat verouderde huurcontract, kunnen voorlopig niet getekend worden, want er is dan wel een feestje gegeven, maar het werk is niet klaar!

Nog veel te veel lossen eindjes!


Naar   de tijd-lijst