Onder dwang getekend

Waarderhaven

 

On(lo)smakelijke trucs met de Nederlandse taal.Na de goocheltrucs en afperserij van "de heer" Bernt Schneiders, om via de verplicht vrijwillig(?) te ondertekenen vaststellingsovereenkomst, waarin nog niets vaststond . . . is het zaak om eens goed te kijken naar de, onlosmakelijk gekoppelde, ligplaatsvergunning.Door de goocheltruc kunnen contracten en vergunningen niet los van elkaar gezien worden,
        dus als een van deze niet akkoord is, is er geen een akkoord.

Het huurcontract is reeds aangevochten en ruim twee jaar na oplevering, hebben we nóg steeds geen huurcontract, behalve dan de slaapwandelaars die zo snel mogelijk tekenden, omdat ze met smart zaten te wachten op het tweede deel van hun schadeloosstelling.

Kijken we dus nog eens naar de, eveneens aangevochten, ligplaatsvergunning.
Vooraf dient te worden vastgesteld, dat ondanks het bestek, niet overal tot de beschreven diepte is gebaggerd.


Dat bleek al toen de eerste nieuwkomende dubbellaags woonark niet eens door de monding van de haven kon komen.

De bagger is toen met een bodemschuiver opzij gedrukt, dus onder de arken en naar buiten op het Spaarne, maar niet afgevoerd.
Ondanks een seintje waarop Rijnland ter plaatse kwam kijken!Belangrijker: Buiten de haven is het baggerwerk na de eerste hap, meteen stilgelegd,
omdat de baggerspecie ernstig vervuild bleek.


Nergens is een melding op overheidssites (dinoloket.nl) te vinden over deze ernstige verontreiniging en niemand kan bonnentjes overleggen van legale stort van deze verontreinigde grond.
Feit is wel dat in de bouwvergadering die volgde, werd besloten om niet verder te baggeren dan uitsluitend op de lijn waar de damwand moest komen.


Er is dus, buitengaats, NIET op diepte gebaggerd.


De vervuiling zou volgens de gemeente niet mobiel zijn, terwijl vanaf melding TIJDENS de renovatie tot op heden nog steeds een "spoelgat" in mijn tuin aanwezig is en overal in de haven de kanten tegen de damwand verzakken!

Tijd om de vergunning eens te bestuderen.

Vooraf de waarschuwing dat algemeen beschaafd Nederland niet toereikend is voor dit staaltje goochelwerk!
De ligplaatsvergunningen zouden, overeenkomstig de vaststellingsovereenkomst worden ingetrokken,
Sterker nog: Mét instemming van de vergunninghouders, aan wie dus niets werd gevraagd.

Toen later bleek dat er geen enkele juridische grond was om de vergunningen te kunnen intrekken, werd het:
           Ze worden niet ingetrokken, maar gewijzigd! . . .
Je zou er dan dus twee hebben...    Ik zei het al: A.B.Nederlands is niet toereikend.
Maar toen ook de conceptvergunning, nieuwe stijl, voor de commissie beroep en bezwaar werd uitgeplozen, werd het pas écht een zootje.
Het bezwaar tegen intrekken van de oude vergunning werd ongegrond verklaard, met andere woorden:
De oude vergunning werd in ere hersteld.

Er waren echter in het concept een aantal punten die in de oude vergunning niet voorkwamen.
Daarvan besliste de commissie dat álle bezwaren tegen die toegevoegde punten, wél gegrond waren
en dat besluiten daarover werden herroepen.


Duidelijk zover... Toch?
De oude vergunning bleef van kracht en de aanvullende punten in het concept moesten er uit. Aldus besliste het College.

Maar leest u nou eens mee wat een juridisch medewerker bij de havendienst daarvan maakt:De punten worden herroepen, maar moeten wél worden nageleefd !
..//..Omdat ze informatief waren , of anders reeds in de woonschepenverordening stonden!..//..
Op zijn uitnodiging om "bij nog openstaande vragen van me te laten horen", bezorgde ik persoonlijk een brief op het havenkantoor.
De brief is    online   te lezen.

Is het dan werkelijk zó gecompliceerd?
Zolang ik, als vergunninghouder, verantwoordelijk wordt gehouden voor de , BEWEZEN, ernstig verontreinigde bagger
wetend dat er, alleen maar uit kostenbesparing, hier helemaal niet is gebaggerd, KAN ik niet akkoord gaan met deze stompzinnige informatieve onzin.
En zolang ikzelf voor afmeervoorzieningen moet zorgen... en meer van die idioterie... ga ik niet akkoord
EN         Onlosmakelijk daaraan gekoppeld, kan ik dus ook geen huurcontract ondertekenen....


Terug naar het    labelmenu   of afsluiten met het afsluitkruisje (=Alt F4)