Ligplaatsvergunning

Kort historisch aanloopje.

De haven werd in 1934 gegraven om de schepen de stad uit te krijgen. In hoofdzaak uit de Oostvest,
waar het een rommelige aanblik was.
De haven was een "voorloopige haven", want het streven was om deze armoedige uitwas in wonen uit te bannen.
De haven was een dermate desolate plek en zodanig armoedig van aanleg, dat meester Bos op de Joris tegenover de Zaanestraat een brief schreef aan het College met een verzoek om vrijstelling.
Hij omschrijft dat hij het zijn gezien niet kan aandoen. (kopie brief in mijn bezit)

Waterbewoners werden VERPLICHT in de nieuwe haven ligplaats te nemen bij verblijf in Haarlem.
Daar stond tegenover dat, zonder medewerking van de bewoner, ook niemand geweerd of afgevoerd kon worden. Een komplete geschiedschrijving kun u lezen via de homepage.

De haven hield het predicaat "Vrijhaven" tot aan de vorige renovatie, toen in overleg met de toenmalige havencommissie werd besloten om die status op te heffen, maar wel in stand te houden
de vrije vestiging (geen woningtoewijzingsbeleid).

De prijzen gingen van "tonnenmaat", naar strekkende meter en vandaar naar vierkante meter.
Korte tijd werd de minimale prijs aangehouden voor 16 x 4,5, ook al was je boot kleiner.
Nu wordt mede berekend alles dat op wat voor manier dan ook maar te rekenen is...
"onttrokken aan zijn openbare bestemming", die helemaal niet openbaar is! De haven heeft als bestemming "WS" (woonschepen)


Toen ik hier kwam, door woningnood gedreven, kreeg ik al te maken met ligplaatsvergunningen.
Destijds had de havendienst een eigen directeur. De heer Scholte en deze dikke deur wilde weten
of ik mijn bootje -op 28a- gekocht had mét ligplaats… ..//.. wat ik ermee ging doen..//..

Later, toen we op een groter schip in de haven terecht kwamen, kreeg ik weer te maken met de havendienst.
Onze "nieuwe", relatief lange, stalen scherpsteven lag tegenover een soortgelijk schip en die twee tegenover elkaar vormden een vernauwing die lastig was voor schepen die naar de helling moesten.
Mijn schip was van eigenaar veranderd en dat was een goed moment om hem naar een andere plek te schuiven. Beheer van de havendienst!
Alleen…………
Door de ambtelijke aanpak bij de eerste confrontatie had ik intussen mijn huiswerk gedaan.
Niks schuiven,./.. Vrijhaven!

 

We liggen intussen (vanaf 1961) met ons derde schip hier, en op de vierde ligplaats. En geen enkele keer is dat zonder problemen gegaan.
De gemeente ZOEKT gewoon problemen.


Sorry voor die "korte" aanloop. Ter zake nu:

Vanwege het tekort aan ligplaatsen heb je een ligplaatsvergunning nodig.
Mensen die hier nu wonen, hebben dus allemaal een ligplaatsvergunning, of worden, zoals dat juridisch heet: geacht er een te hebben.
Het feit dat de gemeente liggeld int, houdt op zich al erkenning in.

Om duidelijke regels te hebben, waarbij iedereen weet waar hij/zij aan toe is:
       Die ligplaatsvergunning staat op naam eigenaar, op naam schip en op nummer ligplaats.
Door die drie elementen te beschrijven, is duidelijk wie, waar ligt.

En hoewel elke keer weer, van rijkswege, wordt gepromoot: Deregulering en decentralisatie,
maakt Haarlem er het liefst nog veel meer regeltjes bij!

De laatste versie van de woonschepenverordening is echter, op het punt van ligplaatsvergunningen, niet gewijzigd. Naam eigenaar, naam woonboot en adres.

Ook zijn er een aantal punten genoemd, op basis waarvan een vergunning kan worden geweigerd, dan wel ingetrokken.
Waar wij mee te maken hebben is:
Ervan uitgaand dat je je netjes gedraagt en braaf je liggeld betaald, de gegevens van je vergunning kloppen,
dan is er geen basis de vergunning in te trekken.
Naam eigenaar, naam boot en adres blijven, ook in de nieuwe situatie, onveranderd.
Kortom: Geen reden om de vergunning in te trekken.

Waar hebben we het dan over?

Wel, de gemeente stelde een overeenkomst op vol vaagheden en tegenstrijdigheden, waarin de bewoners gedwongen werden te tekenen dat hun vergunning mocht worden ingetrokken.
Maar dan ineens, wordt die ligplaatsvergunning weer NIET ingetrokken (bleek op de hoorzitting van de commissie beroep en bezwaar)
maar blijft geldig, totdat vergunninghouder de nieuwe ligplaatsvergunning ondertekent.
En wat dan als hij/zij die NIET ondertekent? Want waarom zou hij ???
Gaat meester Schneiders dan opnieuw op de chantagetoer? Wat één keer lukt, flik je toch gewoon weer?

Inhoudelijk:

 • In de inleiding staat dat je een nieuwe ligplaatsvergunning krijgt vanwege de herindeling van de Waarderhaven.
  Omdat de criteria zijn: Naam bewoner, naam schip en adres en deze drie niet veranderen, is die motivering onjuist.
 • Onder algemeen: de vergunninghouder moet zorgen voor deugdelijke afmeervoorziening en
  moet voor afwijkende voorzieningen een vergunning aanvragen.
  Fout! De gemeente verhuurt ligplaatsen en zal moeten zorgen dat je veilig kunt afmeren.

 • Naam woonschip: Veranderen van naam moet gemeld worden. Volgens welk reglement?
  Bij aanvraag vergunning moeten foto's overlegd worden van ligplaats en van woonboot.
  Met de naam heeft de gemeente niets te maken.

 • Onder punt b: staat dat je zonder vergunning je boot niet eens meer mag repareren. Of kozijnen mag vervangen.
  Dat je bij ingrijpende verbouwingen moet aanvragen en dan onderworpen wordt aan nieuwe brandveiligheidseisen,
  is wat voor te zeggen, maar je boot (ook de kozijnen) in goede staat houden, is een noodzaak die voor iedereen geldt.
  Zonder vergunningsplicht!

 • Waterdiepte: ..//.. Mocht er in de toekomst niet voldoende diepgang zijn..//..
  Nogmaals: Die haven is van de gemeente. Veilig verhuur van ligplaatsen is inclusief voldoende waterdiepte.
  Zou die door aanwas mettertijd onvoldoende worden, dan is dat een zaak van de verhuurder. Inclusief de consequenties van uitbaggeren.
 • Betaling tarieven: Zolang deze tarieven niet bekend zijn, tekent u, uiteraard NIETS.
  Omdat ook het huurcontract nog slechts in concept bestaat, is tekenen niet aan de orde.

 • Of registratie van gegevens ergens voor nodig is, valt volledig buiten een vergunning.

 • Onderaan bij "ten overvloede":
  Er wordt gewezen op het (verboden) lozen op boezemwater. Is per definitie niet aan de orde.
  alle woonschepen hebben, verplicht, een rioleringspomp aan boord...

 • En wordt gemeld dat je een huisvestingsvergunning moet hebben, die op afspraak met de bewoners voor de Waarderhaven
  niet nodig is. Omdat de vergunning persoonlijk is en bedoeld voor de bewoners van de Waarderhaven,
  hoort ook deze regel hier niet thuis.
 • Samengevat: Tekenen? Voor wie? Voor wat? NIET DOEN ! U hééft immers een vergunning!


  Terug naar het mini-menu