WAARDERHAVEN

Waarderhaven Waarderhaven

The Continuing Story✍

Eerder al schreef ik over de vaststellingsovereenkomst, waar de gemeente de bewoners, via aantoonbare afpersing had gedwongen akkoord te gaan
"met álle onderdelen van het plan".

Een overeenkomst gaat altijd over twee of meer partijen, in ons geval enerzijds de gemeente, anderzijds de bewoners.
Een van de onderdelen van de overeenkomst was dat de ligplaatsen geschikt gemaakt zouden worden voor dubbellaags woonschepen,
hetgeen op de twee ligplaatsen buiten de haven, maar overeenkomstig het bestemmingsplan behorend bij de haven, NIET is gebeurd.
De gemeente komt dus de, door haarzelf opgestelde en ondertekende, overeenkomst niet na.

Een ander punt is dat bij terugkeer op de voltooide ligplaats een huurcontract ter ondertekening zou worden aangeboden.
Is hier dus ook, tot op heden, niet gebeurd.

Wel heeft de gemeente een bemiddelingsbureau ingehuurd (Nybod Consultancy) om bewoners die niet getekend hadden, te bewegen alsnog een krabbel te zetten.
Nybod kon echter niet zorgen dat de gemeente zelf HAAR verplichtingen na kwam.
De gemeente wijst haar verantwoordelijkheid om te baggeren af en verwijst daarvoor naar Rijnland, die op zijn beurt de beheerder (gemeente) aanwijst !

Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Terugkeer op de ligplaats (die absoluut niet voltooid was) 8 april 2016. Dat was dus de overeengekomen datum voor aanbieden huurcontract.
VIJF jaar later is er nog geen zicht op een oplossing.
De tuin is onlosmakelijk gebonden aan de ligplaats en waar de gemeente nog steeds nalaat een huurovereenkomst af te sluiten,
hebben we deze tuin dus in bruikleen.
Maar het wordt nóg gekker! Kan niet? Oh, jawel hoor, in Haarlem wel!

Woonschepen betalen, net als huizen, een vorm van OZB. Het heet bij ons anders, omdat een boot nou eenmaal niet onroerend is,
maar met een nieuw verzonnen etiket kun je tóch gaan plukken.

De waarde van de boot wordt "getaxeerd". Dat gebeurt niet door hem te taxeren, maar door te vergelijken met vergelijkbare objecten,
waarbij de term gelijkwaardig wel heel erg ruim wordt toegepast.    Er wordt bij die taxatie terdege rekening gehouden met de omgeving.
Waarde woonboot op (met) ligplaats. Dat scheelt nogal met de prijs van een woonark ZONDER ligplaats. Gelet op de schaarste aan ligplaatsen begrijpelijk.

Onze woonark-op ligplaats- werd in 2021 aangeslagen op een waarde van 172.000,-
Kijken we even naar woonark zonder ligplaats te koop, op Internet, dan kom je tegen:


De waarde van de ligplaats is zwaar doorslaggevend, maar dat zagen we in het begin al toen meester afperser Bernt Scheiders (in funcie als burgemeester van Haarlem)
oreerde dat boten zonder ligplaats "sterk inboeten aan waarde" en mensen op straat kwamen te staan!

Wij maakten het mee dat de OZB in één jaar tijd van 158.000,- omhoog ging naar 249.000!
Waardoor? Dat konden ze bij Cosensus ook niet uitleggen
Een uitgebreide fotorapportage stelde de "taxateurs" in de gelegenheid om een kijkje te nemen, zonder van hun luie reet af te komen.
De prijs werd daarna teruggebracht tot 168.000 (een verhoging van 10.000,- ten opzichte van het jaar daarvoor) met voor het jaar daarop (2021) 172.000,-
DUS: in twee jaar tijd 14.000,- duurder en waarom? Aan de ark was niets veranderd!
Wel was eindelijk, na de renovatie, alsnog drainage aangebracht, die de aannemer zogenaamd vergeten was.
De tuin werd dus (na die voltooiing in april 2016) alsnog bruikbaar.

Omdat we eindelijk wel eens aan rust toe waren, en met begrip voor meerwaarde van die tuin, zijn we akkoord gegaan met die verhogingen.
Geregeld nu?


De aanslag van 2021 komt met een volkomen nieuw fenomeen! Je tuin!

Woonark op ligplaats

en nu voor het eerst ook een tuin.Ja, sorry, hoor, maar hoe is in het verleden dan die woonboot op ligplaats getaxeerd?     Terug naar het   labelmenu