Voortgang van de renovatie - 4juli 2015- .

Van enige planning in de renovatie is nauwelijks nog sprake en als je probeert te achterhalen hoe dat komt,
loopt iedereen naar "die ander" te wijzen.

Bij vragen of klachten, duiken de bewoners de uitvoeder op zijn nek. Die is makkelijk bereikbaar.
Die kan proberen begrip op te brengen maar is strikt gebonden aan zijn bestek en dat bestek is weer van Haskoning. Royal Haskoning s.s.t.t.

Dus wijst de uitvoerder naar Haskoning, die op zijn beurt zegt: "Ja, maar onze opdracht was een sober bestek…"
Dát was de opdracht van de gemeente, dus wijst Haskoning naar de gemeente.

Die zegt op zijn beurt: Wij hebben geen verstand van waterbouwkundige werken.
Daar hebben we een zeer deskundig technisch bureau met ruime ervaring, ook met woon-schepenhavens, voor ingehuurd (woorden van Bernt Scheiders)
Dus als er vragen zijn: ga naar dat deskundige en ervaren bureau.


Bernt Schneiders loopt aan de Raad te prediken dat het een zeer complex geheel is, maar vraagt voor die complexiteit een SOBER bestek.
Dat sobere bestek valt 650.000,- duurder uit dan het oorspronkelijke van technisch bureau Tauw, vanwege betere damwand.
..//..Weer de woorden van Bernt Schneiders..//..

Deze renovatie moest "duurzaam" worden aangepakt.
Deskundig en ervaren, maar sober bureau Haskoning cijfert je dan voor dat 5 mm damwand 50 jaar mee gaat,
want volgens de norm vermindert de dikte door corrosie met 0,1 mm per jaar.
Aan één kant of aan beide kanten?
En tot hoeveel mag ongecoate damwand verminderen zonder dat het instabiel wordt. Zou 2 mm nog houden? 3 mm?
Je komt in elk geval zo nooit aan die 50 jaar… En dat was de opdracht. Duurzaam sober en zo…

Ook duurzaam: Ga je dan ook energiebewust werken? Naar de huidige stand der techniek met doorvoeren beneden de vorstgrens
door die damwand, daar waar mogelijk?
Of ga je rotzooien met energievreters als warmtelinten, die ook onder water moeten kunnen bij de woonschepen
die al tig jaar hun aan~ en afvoer, vorstvrij van onder de ark naar binnen hebben?
Deskundig en zo, ga je natuurlijk voor duurzaam, want dat was immers de opdracht?

En dan dat lachertje met vulgrond. Staaltje Haarlems denkwerk!
Met 20 % "bodemvreemd" materiaal voldoet het nog aan de normen voor bedrijfsgrond.
Maar omdat Haarlem een eigen beleid voert voor bodemvervuiling, is bedrijfsgrond hier ook goed genoeg voor bewoonde omgeving!
U weet wel, grond waar Wout Kassa in 2012 "slechts" 25 neuro per m2 wilde gaan rekenen.
En die, bij verkoop, wel meteen naar marktconforme prijzen gaan!      20% bodemvreemde prijzen!


Dan is er nog die onverklaarbare goocheltruc met zand.
Het zeer deskundige bureau met ruime ervaring, ook met woonbotenhavens en zo, ziet op het Definitieve Ontwerp
waar exact schuren komen te staan, en geeft, heel deskundig, aan dat je schuren het beste kunt bouwen op zand.
Om vervolgens een bestek te maken waar GEEN zand wordt aangebracht op die schuren-lokaties.
Nee, want de opdracht was "SOBER"….

Ben je nou deskundig, of ben je alleen sober?

De bewoners moeten nu zelf bij de aannemer zand gaan bestellen voor hun schurenopbouw.
Terwijl Bernt Scheiders beweert dat de gemeente alle kosten voor haar rekening neemt en
dat de bewoners alleen maar even (snel en verplicht) moeten tekenen…


We gaan de zesde maand van de renovatie in. Een jaar voorbij die afpersingstruc voor ondertekening van een vaststellingscontract.
Maar wat is er in godsnaam vastgesteld? Er is helemaal NIETS vast en zeker, alleen dat het een zootje is.
En niet eens een sober zootje, maar gewoon een regelrechte puinhoop!
En we zijn er nog lang niet! Voordat u weer een tuin en een schuur heeft, bent u dat sober dik vergeten!


Terug naar het    mini-menu