Vaststellingscontract

..//.. Zoals we in goed overleg met elkaar hebben afgesproken..//..

Het enige waar afspraken over konden worden gemaakt, was het inrichtingsplan en ook dat loopt heel anders dan was afgesproken.
We moesten akkoord gaan met het uitvoeringsplan -in hoofdlijnen- zoals door technisch bureau Tauw was ingediend.
Technisch bureau Tauw is weg! Wat er nu gebeurt, is geen Tauw meer aan vast te knopen, maar...

laten we ons bij het vaststellingscontract houden, waar een handtekening onder MOEST worden gezet,
en niet geldig voor die ene overeenkomst alleen...!

Nee, ..//..U tekent in n keer voor alle onderdelen van het plan..//..

Je dient zelfs akkoord te gaan met plannen die nog ontwikkeld moeten worden! (staat in de toelichting)

Omdat je anders wordt weggesleept.

(zwart-op-wit door burgemeester Schneiders)

We gaan eens kijken naar het huurcontract, dat vroeger ONBESPREEKBAAR moest worden omgezet in precario
en dat nu vanwege de "rechtszekerheid" weer contracten moeten worden, zoals ze dat vroeger al waren!
Onnodig te zeggen dat dit je reinste lariekoek is, want we zijn ONBESPREEKBAAR immers op precario gezet! Niks rechtszekere contracten!!!

We gaan eens kijken naar de ligplaatsvergunningen die niet worden ingetrokken, maar waarvoor u straks wl een andere krijgt ???
en daar ook voor moet tekenen, terwijl er geen wettelijke grond bestaat om de oude in te trekken.

En we struinen eens door die vaststellingsovereenkomst, waarvan we in elk geval kunnen vaststellen dat hij niet deugt, nu het uitvoeringsplan niet meer klopt met waar u destijds, gedwongen, voor heeft getekend.

Terug naar het mini menu