Per bewoner 1000 euro door de neus geboord.
Lezen we eerst uit de besloten vergadering van 7 maart 2013:           het hele verslag vindt u hier

 

De voorzitter opent het besloten deel van de vergadering om 19.05 uur.

1. Vergoeding Waardehaven

Burgemeester Schneiders zegt dat het project brandveiligheid al langer loopt binnen bestaande kredieten.
Nu gaat het om een extra krediet om tot overeenstemming met bewoners te kunnen komen over huurcontracten
en vergoedingen voor de sloop van opstallen.

In dit gebied is de situatie rond eigendomsverhoudingen en bouwvergunningen volstrekt onduidelijk.
Afgelopen dinsdag is er onderhandeld met een bewonersoverleg onder het voorbehoud dat de raad nog toestemming zou moeten geven
voor dit extra krediet om de dagwaarde te vergoeden na taxatie door een onafhankelijk taxateur.
Daarnaast acht de gemeente het verstandig om per geval een marge van 1000 euro aan te houden voor onderhandelingsruimte.
en men eindelijk na al die jaren aan de slag kan gaan.

 

Hij vraagt of de commissie kan instemmen met dit krediet zodat er afspraken gemaakt kunnen worden met de individuele bewoners


Het gesprek met de raad is het vervolg op een eerder genomen Collegebesluit.           het hele besluit vindt u hier

Wat hebben we dus?

 • toezeggingen aan de bewoners door Bernt Schneiders
 • een besluit van het College
 • en het verslag van de besloten raadsvergadering

 • Mag ik u herinneren aan de werkwijze van de "heer" Schneiders?
  De renovatie van de haven is opgestart zonder één cent vergoeding aan te vragen, terwijl bekend was dat alles gesloopt ging worden
  Niet voor niets spreekt raadsman Sjaak Vrugt daar in de vergadering zijn verwondering over uit.
  Maar de "heer" Schneiders beweert met een stalen gezicht dat dit aspect bewust buiten de besprekingen is gehouden
  omdat ze geen deel uitmaken van het inspraaktraject.
  Sterker nog: De bezorgde burgervader schrijft deze aspecten in goed overleg met de bewoners op te lossen.
  Wat hij bedoelt met "in goed" hebben we later ondervonden. Afperserij en pure chantage

   

  In de raadsvergadering is er niet één raadslid dat tegenstemt.
  U kunt zelf de reacties lezen van "normaal", "redelijk", tot "onoverkomelijk".

  Maar:

  Als in een schrijven aan de bewoners staat dat de taxaties van onafhankelijk makelaar de Ruijter NIET ONDERHANDELKBAAR zijn
  niet voor de te slopen schuur en ook niet voor je mooie tuin, over welke onderhandelingsruimte hebben we het dan?

  Als de raad inziet dat een tegemoetkoming normaal en redelijk is, WIE heeft ons dan per persoon € 1000,- door de neus geboord?

  Was dat ook de "heer" Schneiders?

  Op de vraag waar de aangevraagde en gevoteerde 57 x € 1000,- dan wél is gebleven, kreeg ik 23 okt. 2018 antwoord.


  Terug naar het labelmenu,     of naar dat    antwoord