Per bewoner 1000 euro door de neus geboord.


e-mail van 23 okt 2018 knippen/plakken naar .doc en vandaar naar html

 

de gemeente (projectmanagement) schrijft:

Beste heer Raves,

Met deze mail willen wij nog eenmaal samenvatten wat de situatie is rond uw Wob-verzoeken en de bewonersvergoedingen
voor de werkzaamheden aan de Waarderhaven en aangeven wat het standpunt is van de gemeente Haarlem.

In eerste instantie heeft u een wob-verzoek gedaan naar aanleiding van het collegebesluit (nummer 2013-46921)
over de vergoedingen Waarderhaven

In dit collegebesluit wordt gesproken over een vergoeding aan de bewoners bestaande uit 3 onderdelen:

 • de dagwaarde van de opstallen,
 • de dagwaarde van de tuininrichting
 • en een bedrag van € 1.000,-.
 • Vervolgens heeft u een aanvullend Wob-verzoek gedaan naar het geheime deel van het verslag van het overleg van de Commissie Bestuur van 7 maart 2013
  omdat in dat overleg is gesproken over de vergoedingen.

  Als reactie daarop hebben wij u het verslag van de besloten deel van de vergadering verstrekt.

  Uit dit document blijkt dat in de commissie is gesproken over de manier waarop de vergoedingen worden ingezet.
  Hieruit blijkt dat de burgemeester goedkeuring vraagt aan de commissie om de taxatiewaarden te vergoeden.
  Dit betreft dus de eerste twee delen van de vergoeding zoals vastgelegd in het collegebesluit.
  Daarnaast stelt de burgemeester voor om de € 1.000,- in te zetten als onderhandelingsruimte.
  De commissie stemt hiermee in, waarmee de opdracht voor het ambtelijk apparaat helder is:
  namelijk het verstrekken van een vergoeding op basis van de taxaties van opstallen en tuininrichting,
  en de € 1.000,- inzetten als onderhandelingsruimte.

  Er is geen sprake van een toezegging. In het college is de beschikbare financiële ruimte (met de opbouw daarvan) besproken en vastgesteld.

  De raad heeft het budgetrecht, dus is met de commissie van de gemeenteraad hierover gesproken en uitgelegd
  hoe daarmee om te gaan.
  De commissie heeft daarmee ingestemd. Vervolgens is er onderhandeld en het resultaat daarvan is beschikbaar gesteld.

  In uw mail van 3 oktober vraagt u waar het geld dan wel voor ingezet is.
  De kosten voor de gemeente van de werkzaamheden aan de Waarderhaven zijn veel hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot.
  Hierbij zijn ook aanvullende kosten gemaakt die normaal gesproken voor de bewoners zijn,
  namelijk de aanleg van meterkasten en het aanpassen van de kabels en leidingen in de tuinen.
  De kosten voor deze zaken zijn hoger dan € 1.000,- per bewoner.

   

  De projectorganisatie van de gemeente Haarlem beschouwt de communicatie rondom de vergoedingen Waarderhaven met deze mail beëindigd.

  Met vriendelijke groet,

  Arnout Olde
  Technisch adviseur 1
  Gemeente Haarlem

   


  U kunt van hier terug naar het    labelmenu,    of naar de eerste    pagina of naar de    reactie op het sprookje van de gemeente.