Bewonersbrief   24-01-2013

Knap, om 3 kantjes A4 aan INFORMATIE te verstrekken, zonder één nieuw punt aan te leveren.
Het enige waar meer over te vertellen viel: De grondregulering. Maar juist dáárover vind je NIETS.


Inhoudelijk:

Pagina 1
  onderste alinea: Schuren en garages.

..//.. Zodra de individuele gesprekken hebben plaatsgevonden, zal daar met de werkgroep verder over gesproken worden...//..

Waarover valt  nog  te spreken als die gesprekken achter de rug zijn?
Er zijn, herhaaldelijk, vragen gesteld over de schurenaanpak. En nog steeds is er niets te melden.
Pagina 2 2e alinea:

..//.. Bij het individuele gesprek zal ook aan u een uitvoeringsplan worden overhandigd en waar nodig toegelicht..//..
In de werkgroep is, elke keer, aangedrongen op een draaiboek. Niet als die individuele plannen komen, maar eergisteren!

Ik begrijp dat met een aannemer moet worden overlegd, alvorens een schema kan worden opgesteld.
De projectbegeleider wás gevraagd niet eerder over een uitvoeringsplan te schrijven dan nadat zeker is dat een aannemer op deze manier
in een overvolle haven wil werken.
De beschikbare ruimte is minimaal en de veiligheid voor bewoonde arken dient gewaarborgd te zijn.
Nu deze plannen toch zo zijn gepubliceerd, is zo’n aannemer blijkbaar gevonden.
Okee, maak een planning en begin niet aan individuele gesprekken als de bewones nog steeds niet weten wat hen te wachten staat.
Pagina 2 3e alinea onder Tegemoetkomingen.

..//.. B&W en raad nemen het uiteindelijke besluit over de hoogte van de tegemoetkoming..//..
Ik ga er zonder meer vanuit dat die hoogte bekend is, vóór er individuele gesprekken komen.

Laatste alinea: grondgebruik. (waarover dus GEEN informatie wordt gegeven!)
Commentaar:

De, beschreven, gang van zaken is dat het “instaptarief” gelijk wordt gehouden met het huidige, omdat anders geen sterveling tekent.
Maar zodra de handtekeningen binnen zijn, wordt er geïndexeerd. En niet alleen dat! Er komt nog een uitstervingsbeleid, om naast
de jaarlijkse verhoging (“indexering”) toch naar die beruchte 25 euro te komen.

En er komt koppelverkoop. Grond en ligplaats onder één, niet te ontkoppelen contract.
Het Collegebesluit vindt U op    www.waarderhaven.nl. Waarom ontbreekt deze belangrijke info?

..//.. Voordat gestart wordt met de uitvoering, moet iedere bewoner met alle drie de stukken: Huurovereenkomst, tegemoetkoming, en uitvoeringsplan, akkoord zijn..//..
Er zal toch niemand zo gek zijn om “even aan tafel te komen” , de plannen eventjes uitgelegd te krijgen en dan klakkeloos gaan tekenen?
Stuur de voorstellen, geef de bewoners tijd om dat rustig te bekijken en kom dan om een handtekening.
Zoals de zaken op dit moment liggen: Denk hééél goed na, voordat U ook maar iets gaat tekenen.

Samengevat: Wat weten we nu ???

3 kantjes A4 en het enige nieuws, (uitleg over) de grondregulering ontbreekt.


Terug naar    de update