We weten nog steeds niets, maar moeten wl tekenen!

Waarderhaven
Stand van zaken rond de renovatie: (eind januari 2013)


Klik op plaatje voor grotere weergave
Met een   "birdeye"plaatje  van Bing voor topografisch overzicht.


 

Het stuk is bij de gemeente niet meer opvraagbaar(?)
De reacties op het schrijven aan de bewoners worden, per onderdeel, gegeven op  deze link.
De update van de site was van vr de "bewonersbrief" van 24-01-2013, maar omdat daar NIETS nieuws in stond was aanpassen nauwelijks nodig
Een terugblik op de problemen die we hadden/hebben met de gemeente, staat op   "Roerige tijden


Er is de toezegging dat niet eerder wordt begonnen dan nadat met alle bewoners, over drie punten, overeenstemming is bereikt.

Maar....
 • Nog steeds is er geen overzicht van de aanpak van de werkzaamheden.
 • Geen draaiboek.
 • De versie, zo veel mogelijk woonschepen binnen de haven te houden, roept grote vraagtekens op
  qua veiligheid en uitvoerbaarheid. Elf meter lange stalen damwand moet, rondom de hele haven,
  ingetrild worden in een, dan overvolle haven!
 • Vanaf de wallenkant..., want in die overvolle haven met werkschepen is onmogelijk.
 • Beginnen aan de noordzijde, waar het weggetje, de tuinen en de bergingen, nog in gebruik, zijn
 • Verlenging van de steigers zuidzijde, tot aan de uiteinden (jukken) van de noordsteigers.
  Ook vanaf de wallenkant ?
 • Nieuwe meerpalen
 • Uitbaggeren voor dubbeldekkers. Alles vanaf de wallenkant?
 • Nog altijd geen   gesprekken met de bewoners, waardoor inzicht op het kostenplaatje volledig ontbreekt.
 • Geen antwoorden op de schurenproblematiek,
 • geen oplossing voor tijdelijke, bewaakte, opslag.
 • Door tarieven voor grondhuur naar een "marktconforme waarde" ( 25.- p.m2) gaf het draagvlak voor de operatie een flinke knauw.
  De invoering bleef weliswaar uit, omdat er "nog wat onduidelijkheden waren". Inmiddels met de waarschuwing dat, "op termijn", naar die   marktconforme prijs wordt toegewerkt.

  Grondgebruik was vroeger in huur, maar MOEST onbespreekbaar   precario worden.


  Er is nu een Collegebesluit over dat grondgebruik. Zie onder   Het Collegebesluit, met commentaar

  De genoemde rechtsgelijkheid tussen huurders van (tuin)grond voor mensen zonder woonschip en tuinen bij een woonschip, verdient extra aandacht.


  Rond de jaarwisseling, als goed voornemen van onze gemeente, de volgende aanslag RRB. De bezwaren van de drie voorgaande versies zijn niet eens afgehandeld,
  ondanks daarvoor geldende termijn.
  Mocht de renovatie tch doorgaan, dan zullen die tarieven volgende keer ng hoger uitvallen. Nu reeds viel in n jaar tijd die NIET getaxeerde waarde al duizenden euro's hoger uit.

  Voor de nieuwe ontsluiting naar Oost en Noordzijde, zullen een aantal bergingen bij het speelveldje weg moeten en vervangende (bewaakte) opslag is er niet.

  N afsluiten van het huidige oostweggetje moet de Tappersweg, n van de twee verbindingen met het noord-oostelijk segment van de industriepolder,
  de toegang worden voor woonwagenkampje en de haven, oost en noordzijde.
  Deze weg is, gemeld, gevaarlijk door het vele zware verkeer dat daar dagelijks voorbij dendert. Onze roep om een fietspad werd afgewezen: "niet nodig! "

  Een vage toezegging dat een andere ontsluiting, oostelijk van het kamp wordt onderzocht, om de huidige toegangsweg te ontlasten...
  Een voorstel nota bene uit de werkgroep, dat eerder werd afgewezen. (Industriegrond -braakliggend)
  Die brief   daarover begon met:
  "De beste wensen voor 2012" en eindigt met: "zodra er meer bekend is, wordt u genformeerd". Er is, k daar, blijkbaar nog steeds niets bekend.


  Kunnen we terug?
  Na alle ophef die gemaakt is, over spoedeisend, de kosten voor voorbereiding, externe adviezen van het NIFV, voorheen Nibra, kun je moeilijk alles afblazen.
  Daarnaast is er het periodiek onderhoud van de haven, gepland voor 2008.
  Bodemonderzoek, met de onverklaarbare kwalificatie: ernstig, maar niet spoedeisend...

  Een, anoniem, rondschrijven waarschuwde niet van start te gaan, zonder een zwart-op-wit beschreven aanpak waaraan rechten kunnen worden ontleend.
  Wij hebben slechts Het Grote Zwijgen en de mededeling dat alle vergunningen binnen zijn(?) en de taxaties zijn afgerond. Maar niemand weet wat!

  Mag ik me aansluiten bij de anonieme schrijver? Teken niets, zolang niet bekend is wat er straks aan totale kosten (en overlast) op je afkomt.
  We zijn in deze, door de gemeente complex gemaakte, materie aan de goden overgeleverd en ik ben tamelijk ongelovig.

  We moeten nu (tuin)grond huren, opdat duidelijk wordt hoe rechten en plichten liggen. "De bewoners hebben dan meer vastigheid".
  Dezelfde vastigheid van ligplaatsen die we HUREN ? En die zo kunnen worden opgezegd waarna, volgens mr. Bernt Schneiders, "de schepen sterk inboeten aan waarde" ?

  De, mogelijk enige, bewoner met een huurcontract voor de tuin, kan u vertellen wat die "vastigheid" inhoud. Totaal NIETS!!!

  Willen we terug? Nee, we willen alleen weten waar we aan toe zijn. Ondanks fraaie toezeggingen en krantenberichten weten we nog steeds NIETS!

  Intussen pleegt niemand nog onderhoud aan tuinen en schuren En groeit het besef dat het n voor de gemeente, n voor ons een vracht geld gaat kosten.
  Bereken de tuinhuur eens naar die "marktconforme prijs". U woont straks aan de GOUDKUST!


  Terug naar   het keuzemenu.