Nooit meer iets over gehoord! ! !

Waarderhaven
Met de beste wensen...........

Beste werkgroep Waarderhaven,
Allereerst de beste wensen voor 2012.
Laten we er naar streven dit jaar de eerste schep in de grond te krijgen!

Verder:
Ik heb begrepen dat er enige onrust binnen de werkgroep is.
Jullie verwachten een verkeersonveilige situatie na de herinrichting van de Waarderhaven.
Ik ken jullie mening hierover en heb destijds bij jullie aangegeven dat ik deze wens buiten het project houdt.
Belangrijkste reden is dat een dergelijk voet-/fietspad vanuit verkeerskundig en verkeersveilig oogpunt niet nodig is.

Los van het project voor de herinrichting van de Waarderhaven;
Er wordt binnen de gemeente momenteel een verkenning gedaan naar de mogelijkheid om (tussen de Waarderveldweg en de Industrieweg)
een nieuwe ontsluiting te realiseren, ten oosten van het woonwagenkamp.
Er zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor de huidige Waarderveldweg (voor wat betreft het deel tussen de Industrieweg en de Tingietersweg).
Jullie wens voor een fietspad, wordt in de verkenning meegenomen.
Zodra er meer duidelijkheid over is, horen jullie van ons.


Met vriendelijke groeten,
Gerben
Terug naar de update