Huren, of precario

Alsof we daar enige keus in hadden....
Het werd ons opgelegd, zo schreef ik al eerder. En wat maakt dan nu dat het anders moet?

Ook nu weer wordt het ons opgelegd, want blijkbaar beschouwt de gemeente ons als een stelletje makke schapen waarmee je maar raak kunt dollen....

Niet alleen weet de portefeuillehouder niet wat "afspreken" is en verwart hij dat geregeld met "afpersen", hij kent blijkbaar ook de definitie niet van ONBESPREEKBAAR, die door hoofd-accountant dhr. Adriaanse werd gesteld.

Waarom is er verzet tegen huur?

Wel, het argument dat het meer rechtszekerheid geeft, hebben we al weerlegt. Het feit dat dan alles beter kan worden geregeld en afgedwongen, moet je ook met een paar pond zout nemen.
Ook bij de toegewezen stukken grond van voorheen, kon worden opgetreden. Dat de gemeente jaren naliet te handhaven, moet je niet de bewoners aanrekenen.
Juist die beperkingen door regels, het verplicht stellen van allerlei zaken, maken dat we er niet op vooruit, maar juist op achteruit gaan, maar wel met jaarlijks hogere prijzen.

Het onlosmakelijk koppelen van ligplaats en grond is een voorstel geweest aan minister Stef Blok (wonen) maar door de minister niet overgenomen.

Maar stel nou even:
Het is niet verkeerd om tuingebruik wat aan banden te leggen en wildgroei in te perken. Alleen het voornemen om naar prijzen te groeien, die alweer gigantisch omhoog moeten, zo niet nu, dan in de toekomst, maakt dat koppelen moet worden vermeden.
Ook al, omdat door de prijzen voor woonboten -op ligplaats-, tegenwoordig prijzen moeten worden betaald, die nergens meer op slaan.
Mensen met hypotheek-lasten, die dan ook nog eens "marktconforme" idioterie moeten ophoesten en ouderen die het van hun AOW-tje moeten doen en straks die prijzen niet meer kunnen betalen...

In de vragen die over de overeenkomst werden gesteld werd als antwoord nr. 39 in het defintieve stuk van Gerben Korten daarover gezegd:         ..//..Indien een bewoner geen huurovereenkomst wil aangaan, zal op dat moment gekeken worden naar maatwerk.
Die grond vervalt dan aan de openbare ruimte en afhankelijk van de locatie zal gekeken worden naar mogelijkheden van ruilen en/of verschuiven van woonboten..//..

Door het koppelen van ligplaats en grond, loop je dus het risico dat je ergens anders wordt neergelegd.

 

Nog even over die prijs, hè...
Je vrijheden worden ten opzichte van het huidige gebruik aanzienlijk beperkt. Zeker als we het sprookje van handhaven willen geloven.
Komt bij dat, evenals bij de vorige renovatie, de gifgrond wordt afgegraven en daarna wordt afgedekt, net als in 1978.
En voor die grond met beperkte gebruiksmogelijkheden moeten we dan toegroeien naar "marktconforme prijzen"...

Is het zo verwonderlijk als een of andere malloot ineens 700% verhoging wil doorvoeren, dat dan iedereen meteen zegt: Gemeente: Wij hebben jullie jarenlang het onderhoud van groen bespaard,
Doe het voor die prijs voortaan maar zelf!!!

U, en wij, beide kanten, hebben belang bij een goed ogende woonomgeving. En mensen zijn ook heus wel bereid om geld te betalen voor een tuin bij hun boot, maar houd het dan redelijk en loop niet te zuigen met
..//.. de nieuwe vergunninghouder betaalt meteen de marktconforme prijs..//..
En haal zeker niet de idioterie uit om mensen te laten tekenen als die prijzen niet eens bekend zijn!

Maak er dan een fraai plantsoen van, dat keurig door hout~en plantsoenen wordt onderhouden,

NAAR ONS GENOEGEN.

Er valt veel meer te zeggen over dat huurcontract, maar laten we liever normaal blijven doen.


Terug naar de   tekst