Inleiding:
Toen bekend werd dat de gemeente zich WEER niet zou gaan houden aan gemaakte afspraken, dit keer met betrekking tot de grond nabij je woonschip,
heb ik onderstaand stuk opgesteld en contact gezocht met wethouder Jur Botter.

Deze zou tot taak hebben gekregen te onderzoeken hoe de grondhuur moest worden aangepakt,   
ondanks dat daar via de vaststellingsovereenkomst reeds afspraken over waren gemaakt.

Ik heb gevraagd om rechtstreeks contact met de heer Botter, zodat hij eerst onderstaande tekst kon doornemen, alvorens het op de site www.waarderhaven.nl te plaatsen.

Nooit is, ná de bevestiging van het "Botter"secretariaat, waarin staat dat de zaak aan hem zou worden voorgelegd, contact opgenomen!
Wel wordt steeds gesproken over meedeneken en participatie, maar antwoorden krijg je niet.

Een deel van de havenbewoners heeft inmiddels reeds een huurcontract,
gebaseerd op reeds gemaakte afspraken, ook wat de huurprijs betreft!

dus wat ga je dan nu nog onderzoeken?

 


Inhoudelijk:

De havenbewoners zijn schandalig behandeld door toenmalig burgemeester B. Schneiders.

 

Van    begin   af    dreigementen  , later zelfs met afpersing.

Naar de Raad toe het verhaal dat de bewoners niet meewerken!

 

De raadsleden zouden vragen hebben gesteld aan de portefeuillehouder. Die, op zijn beurt, bleef prediken dat het zo lang duurde.
..//.. er moest draagvlak worden gecreerd..//..

Het uitgevoerde renovatieplan was de uitwerking,  afkomstig van de bewoners  zelf.
De consequenties waren reeds in 2009 doorgesproken en akkoord.

Hoezo "niet willen meewerken"? Hoezo "draagvlak"?

Pas bij de chantagetruc ontstonden er problemen.

Don Corleone haalde een paar maal de krant, dus al lezen de raadsleden de info niet, die vanuit de haven werd toegestuurd, dan nóg wist heel Haarlem dat het Waarderhavenproject   niet goed   liep.

 


 

  Collegebesluit 2013-46921V, meldt dat de bewoners worden schadeloos gesteld met

 • 100% taxatiewaarde opstallen,
 • 100% taxatiewaarde tuinen en
 • een tegemoetkoming voor een vervangende schuur.
 • De bewoners hebben géén cent compensatie voor verlies van wooncomfort, gedurende TWEE jaar, of voor nieuwbouw van die broodnodige schuur ontvangen.
  Waar is dat toegezegde bedrag 57 x € 1000,- dan wél heen gegaan?

  een WOB verzoek om opheldering loopt stuk op de kreet "geheimhouding".
  Inmiddels is een beroep gedaan op het verslag "in besloten bijeenkomst" en ligt er de toezegging op of rond 14 september uitslag te geven.


  In plaats van enige consideratie na zo'n behandeling, geeft de gemeente nu   opdracht   voor taxatie van grondhuur in drie elementen.
  In plaats van toezeggingen voor schuurbouw in je tuin, wordt deze tuin plotseling bouwgrond!
  En komt er betaald parkeren in de vakken die, wegens de parkeernorm, verplicht IN de tuinen moesten komen!

   

  Geen onderzoek hoe de grond     in het verleden werd verrekend, maar aansluiting zoeken bij huizen en bedrijfslocaties.
  Met een rentepercentage dat ver boven de bankrente uit gaat... Voor tuingrond met beperkt gebruik, op industriële vulgrond over afgedekte gifgrond.

  De bewoners hádden     tuinen, ze hádden schuren en er is afgesproken dat de bewoners dat weer mochten opbouwen.

  Er is, ondanks ondertekende vaststellingscontracten, nog steeds geen doorgesproken huur-overeenkomst.
  En moet de ligplaatsvergunning nieuw worden opgesteld, na   gegronde bezwaren  " in de commissie beroep en bezwaar.

  Er MOETEN nu   huurcontracten    komen, omdat dat meer rechtszekerheid geeft.
  Wel, de huurcontracten die we hádden werden zó van tafel geveegd. Zó rechtszeker ben je in onze gemeente.
  Binnen een huurcontract zou meer geregeld kunnen worden. Wel, bekijk de voorwaarden voor grondgebruik eens die wij ONBESPREEKBAAR moesten aanvaarden.

  Hoezo "bebouwde grond"? De bewoners kregen een   kale zandbak,    mét toestemming voor schuurherbouw.
  Prachtige foto's in het advies aan de gemeente, maar waar de taxateurs mee pronken, is van de bewoners zelf.

  Bij toekomstige vergunningaanvragers geld opstrijken van ónze investering, is pure diefstal.

  De nieuwe bewoners opzadelen met deze grondhuurprijzen, maakt de woonboten voor de huidige bewoners onverkoopbaar.

  Waar blijft het beginsel van fatsoenlijk en zorgvuldig bestuur? Kom eerst gemaakte afspraken eens na!


  Als toegift een   "burengesprek"   van vóór de daadwerkelijke renovatie

  U kunt ook terug naar het labelmenu....