S P O E D B E R A A D

Raadsvergadering van 3 juli 2014
Eigenlijk is de term hierboven "SPOEDBERAAD" onjuist.
Met voorstellen aan de Raad, waarbij je de normale procedures bewust overslaat, (onderbouwing aanvraag extra krediet van 6,5 ton)
om nog vóór het reces te kunnen doordrukken..., dat is geen spoedberaad.

Dat heet gewoon "manipulatie".

Je kunt, inhoudelijk, reageren op de vergadering. Praktischer is om te kijken naar het eind-resultaat.
Laat de verdraaiingen voor wat ze zijn.

In ruime meerderheid zijn de raadsleden blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren.
Met weer dat irritante sprookje over "draagvlak".

Leg mij eens uit wat afpersen van overeenkomsten met draagvlak te maken heeft.

Er hoeft bij de praktische uitvoering maar een kleinigheidje scheef te gaan, of er moet in de rechtszaal worden uitgelegd
hoe de bewoners ronduit gechanteerd zijn met
 • schrappen van regelingen,
 • stopzetten project,
 • intrekken ligplaatsvergunning,
 • wegslepen van boten,
 • opleggen van eisen aan bewoners, om veilig verhuren van ligplaatsen mogelijk te maken
 • alles bewijsbaar zwart-op-wit.

  Om zo handtekeningen af te dwingen onder een, ondeugdelijke, overeenkomst.
  Waarin je met één krabbeltje "vrijwillig" akkoord MOET gaan
  met alle delen van een plan, waarvan hooguit hoofdlijnen bekend zijn.

  Wat ik hiermee wil zeggen?

  Dat niet alleen portefeuillehouder, mr. B. Schneiders dan iets uit te leggen heeft.
  Maar dat ook de Raad, die zich op de hoogte dient te stellen, nu evenveel schuld draagt.

  Er is info genoeg verstrekt, er is gewezen op deze site. Geen enkel denkbaar excuus!

  In de hele raadsvergadering heb ik NIEMAND vragen horen stellen over hoe met de bewoners is omgegaan.
  Terwijl dat toch bij herhaling, ook in de krant, onder de aandacht is gebracht.


  Naar de aanloop vóór deze vergadering.