De Blunder van Bernt
Waarderhaven

 

Niets Vastgesteld

Ga je ervan uit dat de vaststellingsovereenkomst die, aantoonbaar onder bedreiging is afgeperst, wordt nietig verklaard, wat heeft dat dan voor consequenties?

De renovatie is uitgevoerd. Er is opgeleverd per 22 juli 2016. Terug kan niet. Hoeft ook niet.
Wat er is uitgevoerd, was het plan van de bewoners zelf. HOE het is uitgevoerd, daarover verschillen de meningen. Maar nogmaals: Je kunt niet terug.

Of de voltooiing nog eens een jaar gaat duren, zal de nabije toekomst leren.
Er zijn nogal wat "losse eindjes".

Samenvatting: Klachten op Google Drive

Er is totaal niet gewerkt overeenkomstig het vaststellingsplan.
Schepen zouden worden teruggeplaatst zodra de werkzaamheden aan die ligplaats voltooid waren.
Nou, filmpjes op Youtube laten zien dat iedereen in een bouwput lag met een minimum aan wooncomfort.
Je eigen afmeerdraden vervangen gaat niet, want je kunt er onder de steiger niet bij…,
maar volgens de (concept)ligplaatsvergunning die is aangeboden, is veilig afmeren JOUW verantwoordelijkheid!
En zo kun je er nog wel een rijtje klachten opnoemen.

Er zouden vergunningen en contracten worden aangeboden bij oplevering
Wel, het eerste dat we, na die feestelijke 22e juli 2016 zagen, was het verouderde concept voor grondhuur.

De tweede helft vergoeding voor uw gesloopte eigendommen bleef uit. Het was de nieuwe burgemeester die een eind maakte aan de chantagetruc.
Of je, juridisch, een schadeloostelling aan voorwaarden mag verbinden is aanvechtbaar...
Er is niet "onder voorwaarden" gesloopt. Je was gewoon ALLES kwijt. Punt.

Al zou de overeenkomst NIET worden nietig verklaard, dan nog heeft de gemeente zich van haar kant niet aan die overeenkomst gehouden, dus waarom zouden wij dat moeten…..

Maar laat je dat afperscontract los, wat dan?
Er IS gesloopt en er IS waarde toegekend door de taxateur, dus betaal dan, onvoorwaardelijk, de schadeloosstelling uit.

Wat kan de gemeente afdwingen op basis van die afpers-overeenkomst?
Huurcontracten?
Die hadden we vroeger, maar die moesten onbespreekbaar worden omgezet in precario. Wel, als dat dan onbespreekbaar is/was, waar heb je het nu dan over?
En als het plotseling nu weer wel bespreekbaar is: BESPREEK het dan. En leg niet, dictatoriaal, je eisen op en ga niet op dezelfde chantage-toer verder,
en predik intussen dat het College gebonden is aan het principe van fatsoenlijk en zorgvuldig bestuur.
Wat hier vertoond is, heeft NIETS met fatsoen te maken

en al helemaal niet als een burgemeester dat flikt.

Ligplaatsvergunning?
Er is geen basis in de woonschepenverordening om die in te trekken.
Ook dat werd in de bezwarencommissie anders vastgesteld dan in de overeenkomst…
Maar zelfs al zouden er intrekkingsgronden zijn, dan ook daar: er ligt slechts een concept.

Interessant, hoe snel mensen de ellende waar we doorheen gesleurd zijn, weer zijn vergeten.
Als je nu weer de filmpjes terugkijkt, dan is dat met enig ongeloof.

Eén ding zullen we nooit vergeten.
De opvattingen van fatsoen die onze burgemeester er op na hield.
Dit project gaat de geschiedenis in als De Blunder van Bernt. De Soap van Scheiders.

Wat de mensen nu hebben, is met eigen middelen tot stand gebracht.
De tegemoetkoming die heel bewust buiten de begroting is gehouden, voorzag daar niet in en onze burgemeester verklaarde -zwart-op-wit-
dat dat in goed overleg met de bewoners zou worden geregeld.

Bernt's opvattingen over fatsoen en goed overleg hebben hem onvergetelijk gemaakt,
maar of je daar trots op kunt wezen?