Als een jurist zich zou moeten buigen over de opvattingen van fatsoenlijk en zorgvuldig die Bernt er op na houdt, dan zou je van begin af aan álles moeten uitleggen.
Als burger verwacht je zoiets niet van een burgemeester en al helemaal niet als die knakker ook nog "mr" voor zijn naam zet...

Juist daarom moeten we door het hele circus heen, maar ik probeer om het verteerbaar te maken.
Wij zien het voor de zoveelste keer en hebben ons oordeel over de man die zichzelf "rasbestuurder" noemt allang klaar.
Maar wie er, met een juridische kijk, een uitspraak over moet doen, moet weten wat aantoonbaar is.

Een lang verhaal dus, maar via oproepbare fragmenten, zodat u zelf kunt bepalen wat en wanneer...


De Waarderhaven - woonschepenhaven in Haarlem- , deugt niet.
Heeft nooit gedeugd. Diverse keren is daarvan melding is gemaakt.

 • 1934 petitie bewoners van het eerste uur
 • 1966 bewonersavond onder wethouder v/d Water
 • 1975 liggelden commissie "commissie Adriaanse"
 • structuurplan tot 2020 over verplaatsen van de hele haven
 • 1997 verordening met gedoogregeling vanwege de onuitvoerbaarheid en hoge kosten.
 • Gegraven als "voorloopige haven" (1934) , in 1958 definitief   "vol"   verklaard, maar nooit aangepast voor veilig verhuur van ligplaatsen.
  80 jaar na officiële ingebruikname, wordt de haven periodiek gerenoveerd, maar nu met een zeer nare, bittere, bijsmaak.

  De zeer compacte ligging is (2005/2013) te zien bij GoogleEarth onder "Waarderhaven, Haarlem".
  Die indeling is door de gemeente, die er ligplaatsen verhuurt, gemaakt. Niet door de bewoners..

  Productie A:

  Bij intrekken van de woonwagen en woonschepenwet (1991) stelde de wetgever dat niet opnieuw regels voor inrichting en gebruik voor deze bewoners zouden worden gesteld. Ook niet in andere kaders….

  Productie B: fragment wet oneline te bekijken,

  Het voormalig Nibra instituut (nu NIFV) gaf desgevraagd een handreiking, nadrukkelijk geen wet zijnde. Gemeenten konden daarmee, naar eigen inzicht, een gemeentelijke verordening opstellen.
  Het rapport beslaat 28 pagina's, waarvan speciale aandacht voor pagina 8

  Productie C: pagina 8 of hele rapport oneline te bekijken.

  Daarin stelt de opsteller dat de regels

 • uitvoerbaar dienen te zijn.
 • Dat de regels handhaafbaar moeten zijn
 • Dat er voldoende draagvlak onder de burgers moet zijn
 • Dat gedrag gestimuleerd moet worden door fysieke maatregelen (subsidies)
 • Dat de regels door geloofwaardige sancties en adequate handhaving moeten worden afgedwongen.
 • *1 ) De opsteller stelt dat álle ramen vastvergrendeld moeten worden, gemaakt van Pyroguard glas in hardhouten of stalen kozijnen.
  Leuk voor langsscheeps afgemeerde schepen, maar zeer kostbaar voor kops, aan weerszijden van een steiger afgemeerde arken.. Deuren dienen zelfsluitend te zijn. Kosten worden niet genoemd.

  De bewoners wezen deze "opsluitingvariant" unaniem af. Ventilatie, volksgezondheidseis nr. 1 is op woonschepen met hun platte, donkere daken is geen wens, maar absolute noodzaak.

  *2 ) In diverse verslagen van de gemeente zelf, staat dat met name het jarenlange gebrek aan handhaving mede oorzaak is dat dit project zoveel vertraging opliep, zoals ook het nieuwe handhavingsbeleid ter plaatse
  (vaarsnelheid van passerende schepen en vrachtverkeer dat niet over de Waarderbrug mag), nog steeds ronduit lachwekkend is.

  Over handhaving op de haven zelf, tijdens en ná deze renovatie zullen we het maar niet eens hebben!

  *3 ) gebrek aan draagvlak bleek, toen aanvankelijk 3 handtekeningen (van de 57) binnen kwamen. Pas na ondubbelzinnig en aantoonbare afpersing werden de overige handtekeningen verkregen.
  Zo werden er contracten aangeleverd waar boven de handtekening duidelijk vermeld stond: "Onder dwang getekend"

  Hier kunt u:

 • de vaststellingsovereenkomst zelf inzien...
 • Of het commentaar per artikel lezen

 • Overigens ging dat niet om het uitvoeringsplan, dat immers door de bewoners zelf was aangeleverd, maar om een vaststellingsovereenkomst die totaal niet deugde.


  *4 ) De dagwaarde-vergoeding , die werd toegekend, komt vaak niet in de buurt van de werkelijke waarde. Bomen, die ruim 40 jaar konden groeien, zijn niet te vervangen. We hebben het bovendien slechts over vergoeding van wat de mensen hádden en dat nu gesloopt moest worden.

  Tegemoetkoming in nieuw aan te schaffen bergingen en tuinaankleding is er helemaal NIET.

  Het is juridisch aanvechtbaar of schadeloosstelling voor gesloopte spullen überhaupt aan voorwaarden mag worden verbonden…

  Door naar vervolg beschouwing, of naar de tijdlijn van de renovatie.