Ik liet u zien dat de wetgever het niet wenselijk achtte opnieuw regels te stellen voor woonboten.
Nou: Vergeet het maar.
Sinds een lolbroek in Amsterdam zijn woonboot kakelbont schilderde, kwam de buurt in opstand en vonden dat een woonboot op een vaste plek,
deel uitmaakte van de omgeving.

Rechtszaak en uiteindelijk volgde er april 2014 een uitspraak dat hoewel geen onroerend goed een woonboot bedoeld om een vaste ligplaats in te nemen,
voortaan onder de omgevingsvergunning viel en dus een vergunning moest aanvragen.

Wel eens gedaan? Omgevingsvergunning aanvragen? 21 A4tjes met de meest onzinnige vragen!
Begrijpelijk dat de rechter tot zo'n uitspraak komt, maar dat had toch ook normaler gekund?

Zoals altijd bestaat er zoiets als overgangsrecht. Woonschepen die, met toestemming, al liggen afgemeerd, worden verondersteld goedgekeurd te zijn.
Maar zodra je een grote verbouwing of vervanging gaat plegen, gelden de nieuwe eisen. Je moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. Als je daar uit komt (en je hebt geen keus!) dan wordt die aanvraag gepubliceerd
onder Officiéle bekendmakingen, maar er staat dan bij dat de aanvraag niet ter inzage ligt en ook niet digitaal is te volgen.
Waarom hij dan wel gepubliceerd wordt, weet niemand. "Hoort zo! " Jawel! Heeft de betreffende gemeente de aanvraag van echt ´lle kanten bekeken en steeds opnieuw aanvullende gegevens gevraagd, tot in het absurde toe
(ramen zijn niet " in balans " ... ) en er is van alle afdelingen die er mogelijkerwijs mee te maken zouden kunnen hebben advies ingewonnen,
dan krijgt de aanvrager zijn vergunning, want echt álles, maar dan ook álles is doorgelicht. (Of het wordt natuurlijk afgewezen ... )
Alleen: Hij heeft dan nu eindelijk officieel toestemming, maar dat betekent helemaal niets.
Waarom geef je dan die toestemming?

Vanaf dat moment volgt WEER een officiéle bekendmaking, maar dit keer kun je, uiteraard tegen betaling, de plannen ter inzage nemen.
Zes weken hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze doorwrochte toestemming.
En het begrip " belanghebbende " blijkt in de praktijd, hier op de haven, een heel ruim begrip te zijn.

Maar: Stel, je komt na zes, plus zes, plus zes weken, voor bezwaar, voor hoorzitting, voor advies aan het college tot een uiteindelijke uitspraak
dat alles dat al goedgekeurd was ook goed is, dan nog heb je helemaal niets.

In de omgevingsvergunning staat exact wat je waar gaat neerleggen, hoe dat wordt vastgemaakt, waar de voordeur zit en waar de belů.
En je mag dal allemaal met officiéle toestemming op die locatie doen, alleen ... ...
Je hebt wél nog een ligplaatsvergunning nodig.
Je moet een vergunning hebben om wat je, krachtens de omgevingsvergunning daar gaat neerleggen, daar ook te mogen neerleggen.
  • Mocht toch al? Ja, nee, maar ... uh, Nee:
  • LigPlaatsVerGunning!

    En wat gaat onze overregulerende overheid nou doen als jij MET toestemming neerlegt wat je hebt aangevraagd?
    Bekeuring geven omdat je doet wat je mag doen? Het College berispen omdat ze goedvonden wat nu weer een aparte vergunning erbij moet hebben?

    Maar het kan nóg gekker hoor! Bij ons wel! Let maar eens op.

    Vervolg de soap met   de ligplaatsvergunning