Ging niet zo goed onder de "rasbestuurder"


 

Als een project duurder uitvalt, worden daar vragen over gesteld. Als een project, zowel in tijd als ook in geld, gierend uit de klauw loopt, dan kan de gemeenteraad vragen om een onderzoek van de Rekenkamer.

Vreemd eigenlijk dat de rekenkamercommissie bestaat uit leden van de raad, dezelfde raad wiens werkwijze zij moeten beoordelen, maar laten we niet zwartkijken.

 

Om het hele rapport te behandelen (57 pagina's) is wat veel gevraagd, maar juist waar de conlussies alweer blijk geven van een soort van tunnelvisie, wil ik er toch aandacht aan besteden.
Het commentaar is in deze online pagina's verwerkt, maar U kunt ook een online Word-document lezen.

Het hele rapport kunt u online lezen.


Stel nou dat Ú onderzoek moet doen naar een project dat twee keer zoveel kost als waarvoor het werd begroot.... hoe zou u dat doen?
U zou ieder die ermee te maken had, gaan ondervragen.
De opdrachtgever, de aannemer, de technische begeleider, de leden van de raad, de bewoners...
En, omdat u er zelf niet bij was, zult u de ondervraagden op hun eerlijke gezicht moeten geloven, toch?

Even niet zeuren dat niet iedereen een eerlijk gezicht had.. je moet gegevens hebben. Liefst officiële stukken.
En ieder vertelt zijn deel van het verhaal zo gunstig mogelijk. Het welbekende "straatje schoonvegen".

Daar kun je maar één ding tegenoverzetten. De officiële stukken, die opvraagbaar zijn.

Ik haal even een stukje aan uit de inleidende brief 2017/261952      Onder het kopje: De factor Tijd

..//.. Wij kennen in Haarlem geen ander project dat zóveel jaren in beslag heeft genomen en waaraan ambtelijk en bestuurlijk zó lang is gewerkt..//..

Tegenover de werkelijkheid

Er is in Haarlem geen ander project, waar ambtelijk en bestuurlijk zoveel jaren omheen is gedraaid, als juist die Waarderhaven.

  • Vanaf petitie in 1934 waarin reeds brandgevaar gemeld werd.
  • De diverse keren dat de haven zou worden verplaatst, omdat het inzicht er al járen was dat zo'n sardientjeshaven eigenlijk niet kon.
  • De ambtelijke aanbeveling(en) waar geen reet mee gedaan werd! (commissie Adriaanse)
  • De officiële "vol" verklaring in 1958, waar niets aan die overvolle inrichting is gedaan.

  • Na 80 jaar... "Voortschrijdend inzicht". Nou dat schrijdt dan wel héél langzaam voort!


    Aan u de keus. Meer    weten over deze soap, of terug naar het   label-menu.