vervolg rapport rekenkamer commissie

Fout nummer 1: De grove nalatigheid om die onveilige haven niet al veel eerder aan te pakken.

Ja, maar wat kan de rekenkamer daarmee doen?
Niets natuurlijk, maar de verdediging over die "lange doorlooptijd" slaat daarmee natuurlijk nergens op!
Als je er dik 70 jaar omheen loopt te draaien, zonder je om die veiligheid te bekommeren, dan komt het
zullen we zeggen "vreemd" over als je dan plotseling zó'n ontzettende haast hebt.

Die "lange doorlooptijd" heeft overigens wél oorzaken! Immers: Het plan had in 2011 al goedkeuring...
(de complete havengeschiedenis: ingedeeld in jaren van zijn bestaan, hebben hun eigen label op de site)
          De rekenkamercommissie beweert die site te hebben gelezen.

Krijg je de volgende sneer in het verslag.

..//.. omdat de Waarderhaven min of meer tot een soort een vrijplaats was geworden, met als gevolg: brandonveiligheid, milieuverontreiniging, achterstallig onderhoud en annexatie van gemeentegrond..//..

Staat écht in het rapport, hoor!

Eveneens in de geschiedschrijving op deze site, kunt U lezen hoe de haven helemaal niet gegraven is ten gerieve van de woonboten,maar eerder om het zootje Haarlem uit te krijgen.

Niet alleen woonboten zijn in Haarlem bepaald niet favoriet, die havendienst is, ambtelijk, ook zo'n brokje drijfzand.
Ooit een zelfstandige dienst, onder directeur Scholte, later onder Han van den Booren, moest het worden ondergebracht bij de Gemeente Reiniging (!)
Maar ook daar bleef het niet. Moest naar Koningstein weer onder een andere dienst, of sector, of welke benaming "het voortschrijdend inzicht" nu weer heeft bedacht.

Maar in al die jaren werden de teugels strak gehouden. Geen woonboot die zonder toestemming de haven in kwam en nadat ONBESPREEKBAAR ook de gronduitgifte werd ondergebracht bij de havendienst (precario te innen door één dienst)
werden alle tuinen door die dienst in kaart gebracht en betaalden de bewoners aan die dienst.

ALS het al een vrijplaats kon worden, WAARDOOR dan wel?

 • Brand-onveiligheid is vanaf het begin gemeld.
  Je kunt niet zoveel mogelijk woonboten in een haventje proppen, zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen.
 • Milieuverontreiniging? Alle schepen liggen vanaf de vorige renovatie aangesloten op het rioolstelsel en
 • bodemverontreiniging is inherent aan aanleg van een haven, naast de Haarlemsche Scheepsbouw (De Vette Kluif) en metaalsmelterij Broder's Blokmetaal.

  De WOONboten moesten naar de INDUSTRIEpolder (1934).
  Wie had dat bedacht?

  Bodemverontreiniging was al járen bekend maar werd steeds vooruit geschoven vanwege hoge saneringskosten.
  Je kunt alleen niet eindeloos blijven schuiven. . .
 • Achterstallig onderhoud is 100% een gemeentelijke aangelegenheid.
  Het periodiek onderhoud staat te boek na circa 30 jaar. Vanaf 1979: Het werd gewoon weer eens tijd!
  Foto's op de site tonen de staat van onderhoud met name van de (houten) damwand.
 • Annexatie van gemeentegrond: Weer zo'n bewijs dat men niet weet waar het over gaat.
  De diepe tuinen aan de zuidzijde , met huurcontract van grondbedrijf...
  Tot aan de bouw van de van brug en de industrieweg. Einde contract, einde tuin! De bulldozer ging er overheen.
                  Niks contract, Niks compensatie, Niks schadeloosstelling.

  Later de noordzijde: De opzet van de Waarderbrug was oorspronkelijk een tweede brug naast de haven, met een 2e Industrieweg.
  Daarom is brug één zo smal !
  Als voorbeeld diende de Buitenrustbruggen. (bron gemeentelijk archief) Hoezo haven? Was op het uitbreidingsplan toch een industriehaven? (tot 1990 !)
  Ausradieren die hap. Uitlaatgas er overheen. Kwestie van fatsoenlijk bestuur, toch?

 • Of dat een zaak is voor de commissie? Wie begon er nou over annexatie? Over "vrijstaat"?
  Oh, dat hebben de informanten u verteld? Ja, nou die kunnen nog meer vertellen, maar schuif het niet op ons af !


  Wilt u   verder, of stapje terug, of naar het labelmenu ?