Onderhoud
Laten we even stilstaan bij zo'n woonschepenhaven met betrekking tot de huidige problemen.
Beschoeiing rondom, meerpalen, steigers, lichtmasten, waterdiepte.. moet onderhouden worden.
Al maak je het van hardhout, dan nog heeft het een beperkte levensduur.
Duidelijk zichtbaar, allereerst aan de beschoeiing, daarna de steigers en tenslotte de meerpalen.
Reken op een levensduur van 30 jaar, dan moet het spul vervangen worden.


klik voor groter

De vorige renovatie was in 1978, dus 2008 zou er weer groot onderhoud moeten komen.
Officieel werd gemeld dat steigers, palen en beschoeiing in 2009 waren afgeschreven.

Dat onderhoud zat ook wel in de planning, maar er kwamen wat zaken bij kijken.
Niet alleen groot onderhoud, maar ook de keus om dit keer duurzame materialen te gebruiken.Kostenverhogend, maar langer houdbaar.
Als derde kwam daarbij dat de haven, met de grotere schepen binnen de beperkte afmetingen niet langer voldeed aan veilige ligplaatsen.
Daarbij genomen de eisen die de gemeente zelf had afgeroepen om tóch regels te kunnen stellen, ondanks de landelijke wetgeving.
Brandgevaar!

Met als laatste: Aanpak van gifgrond, die bij een nieuwe indeling meteen kon worden aangepakt.

Dat onderhoud valt weinig over te zeggen. Of je duurzamer moet werken…?
Ach, als je toch geld zat hebt, zoals onze gemeente, dan is daar best wat voor te zeggen.

De afmetingen? De inrichting van 1978 was "berekend" op maximale maten van 16 bij 4,50 meter.
Schepen die ligplaats hadden, boven die maten, mochten blijven. Nieuwbouw of vervangende schepen werden aan die maten gehouden.


Klik voor oudere inkijk

 :

Brandgevaar:
Daar kun je van maken wat je wilt. De haven naderde zijn 80e verjaardag.         Ja maar: Als het onverhoopt fout gaat…
Okee, toch geld zat, dus neem dat er dan ook maar bij.

Niet "geld zat"?

WIJ ZIJN HIER NIET OVER BEGONNEN!

Ja, maar het is gevaarlijk!             Nu ineens wel?
En in de tijd met die brandstoftanks en die gasflessen dan?         Ja, maar nieuwe inzichten!

Zullen we het er dan op houden dat alle voorgaande burgemeesters hebben liggen maffen en dat we nu ineens een wakkere knaap hebben?
Of is het, als veel dingen in onze stad een "prestige-object"? Zoals het geldverslindende, natuurstenen Stationsplein
en de boulevard-uitstraling van de Spaarneoever met zijn sloopschepen bij de twee noordelijkste bruggen?
Een "Rode Loper" en meer van die on-ontbeerlijke dingen. Een brug over het Spaarne naar de IMCA naaimachinefabriek...

Alleen…. Die regels!
Nou heb je die niet, dan vraag je ze toch? Een speciaal instituut, waar ze blijkbaar meer verstand hebben van brand dan van boten.
Maar daar gaan we strakjes naar kijken.

Blijft tenslotte die gifgrond.


Klik voor groter

Alle tuinen aan de noordkant zijn bij de vorige renovatie op volle ligplaatsbreedte, 7 meter lang, afgegraven en voorzien van schone grond.
De gemeente gooide het tarief voor die tuinen gigantisch omhoog, maar je had dan wel een GECULTIVEERDE tuin!
Achter die tuinen lag een brede strook, tussen de haven en de industrie, met, op tekening, de bestemming 2e Industrieweg.
Dat stamde nog uit het verleden en de inzichten waren, ook toen al, dat die weg, naar een tweede Waarderbrug, er nooit zou komen,
maar voorzichtigheidshalve werd die strook toch opgevoerd met een verkeersbestemming.

Nou was er aan die verkeersbestemming één ding verkeerd.
Het bleek gifgrond te zijn. Aanplant, bedoeld om te voorkomen dat die bootbewoners die strook zouden inpikken, ging vrij snel na elkaar dood.

De gemeente wist dat, maar deed er niets mee. Net als met die waarschuwingen voor brandgevaar...
Niet afgezet, niet gesaneerd, gewoon helemaal NIETS. En wat gebeurde er?
Eerst werd netjes verzocht die strook als tuingrond uit te geven., zelfs ondersteund door de wijkraad,
maar de gemeente in haar tomeloze wijsheid hield vast aan de bestemming.
Toen er van alle kanten NIETS gebeurde, werd door de toenmalige havencommissie aan de bewoners gevraagd of iemand een proeftuin wilde maken.
Toen dat goed bleek te gaan, volgden er snel meer.

Maar hoe is het nu?
Niet alleen die proeftuin met zijn volgelingen, nee, ook de GECULTIVEERDE tuinen bleken gifgrond te bevatten.
Die gigantische verhoging was dus helemaal niet terecht! De noordwalbewoners hebben jarenlang voor "gecultiveerde gifgrond" betaald !


Waar wil je heen?