Er kwam een verslag van de "informele" werkgroep 19 juni 2008, waarin weer uitplaatsing/ uitkoop aan de orde kwam.
Vanuit de werkgroep wordt gevraagd om een adviseur/begeleider om professioneel de bewoners te steunen. Geen antwoord....

In het tweede overleg wordt gevraagd waarom de brandweer, immers prioriteit nr 1, niet aanwezig is. Het wel-doordachte antwoord is
dat het advies van de brandweer niet ter discussie staat en ene mijnheer Duncan van Leen was verhinderd.....

Een eerder gemaakt (brandveiligheids)rapport --Jur Visser, destijds nog onder burgemeester POP 2004--, blijkt niet bekend.
Hoewel wordt toegezegd dat er navraag naar zal worden gedaan is het tot op heden NOOIT verschenen.

In de rondvraag wordt de principe-vraag gesteld of bouwtechnische eisen mogen worden opgelegd, waar dat in de landelijke
wetgeving expliciet is uitgesloten. Gerben(projectleider) zal dat uitzoeken, maar het antwoord moet nog steeds komen!

Brief aan de bewoners, 21 oktober, STZ/EC/2008/172998
Mijnheer de burgemeester roept alle bootbewoners in de haven op hun schepen 30 minuten brandwerend te maken,
Voor alle duidelijkheid: Het gaat dus om de twee lange zijden van het woonschip, dat in dat geval aan die opsluiteisen
moeten gaan voldoen. Ook en vooral dan, als de woonschepenverordening dat niet eist.
We hebben het dan over 10 tot 20 DUIZEND euro per boot en geen woord over die subsidie (advies Nibra)..

Er werden gesprekken gevoerd. Aanvankelijk gebaseerd op dat opsluitsyndroom van het Nibra. De ene variant na de andere,
maar met een beetje verstand snap je toch wel dat mensen nooit meegaan met het stompzinnige idee om je bij brand te laten opsluiten.

En volgde dus dat dreigement over het op straat zetten bij kille handhaving van onuitvoerbare voorschriften.

"Vijf voor twaalf" werd er, DOOR DE BEWONERS, een voorstel ingebracht, waarbij niet aan weerszijde van de haven twee brandgangen werden gemaakt,
maar waarbij álle boten aan de lange buitenkanten minstens 5 meter vrij van elkaar kwamen.

Eerst met een "kladje" waarmee grof werd gekeken wat de mogelijkheden waren

en de tweede was een animatie aan de hand van gecontroleerde gegevens (Google Earth)
De BEWONERS brachten dit plan in als een uitvoerbaar idee.

Klik voor groter

 


Natuurlijk bleef er nog heel wat te bespreken, maar de basis, het inrichtingspan voor de woonschepen was er.

In de huidige situatie loopt er een weg langs de ondiepe voortuintjes van de woonschepen. Zoals woonhuizen grenzen aan een stoep.
Een twistpunt, voornamelijk aan de noordzijde was of deze weg verplaatst moest worden, richting industrie, om zo grote tuinen mogelijk te maken.
Er waren er die meenden dat dat ten koste zou gaan van het sociale kontakt, anderen staarden zich blind op die grote tuin.
Totdat, na weet-ik-veel hoeveel uren vergaderen, bleek dat die keus er helemaal niet was!

Kijk, als je, zoals de gemeente zelf schreef, een externe adviseur aantrekt van een ingeniersbureau, die ter zake deskundig mag worden verondersteld,
dan weet je hoe een nieuw aan te leggen openbare weg er uit moet zien. Toch?
Verplichte breedte van 6 meter, om keren op de weg mogelijk te maken en dan nog de voorgeschreven parkeervoorziening...

Terwijl de werkgroep de voors~ en tegens van die wegverlegging zaten af te wegen, werd verteld dat de weg laten liggen helemaal geen optie was, omdat dan onmogelijk de parkeernorm zou worden gehaald.
Ook diende deze breedte als vluchtweg in geval van brand, omdat er geen keerlus aanwezig was.
Maar waarom vergader je daar dan dagen over?

Hoe dan ook: Ons plan bleek uitvoerbaar en met inpassen van de hedendaagse eisen, rolde er een uitvoerbaar plan uit waar
de bewoners mee instemden en waar ook de Raad van de gemeente haar goedkeuring aan gaf. De "Haan"-variant.

Klik voor groter

We noteren in de geschiedschrijving dan: 13 maart 2009.........................


Waar wil je heen?