De aanloop naar deze soap was eigenlijk al vr 2000. Toen in de haven "niet stringent" zou worden gehandhaafd
Vastere vorm kreeg het nadat die opsluit-handreiking van denktank Nibra was verschenen.

In een brief aan de bewoners  van 20 maart 2008

wordt aangegeven dat er nu toch echt iets gaat gebeuren en zoals we in het raadsverslag van 27 november 2008 hebben kunnen lezen, was er spoedeisend belang!
Eind oktober 2014 is nog geen aannemer geselecteerd uit de inschrijving die 3 juni sloot. Te veel vragen. Te complex.
MISSCHIEN.... wordt er eind dit jaar met voorbereidend werk begonnen,
maar de bewoners die akkoord moesten gaan met alle delen van het plan, weten nog steeds van niets..

Wat is er dan in die tussentijd gebeurd...? Ik bedoel: spoedeisend en dan ZES jaar!

Er is veel tijd verloren gegaan door alsmaar met varianten te komen waarbij mensen vastvergrendelde ramen van Pyroguard glas moesten hebben.
Los gezien van de kosten, tussen de 10 en de 20 duizend euro, per boot, is geen woonbootbewoner zo gek om zich te laten opsluiten, zeker niet bij brand.
Maar ook andere zaken als het nutteloos vergaderen over een te verplaatsen weg, terwijl de deskundige projectleider wist dat de oude weg
langs de arken aan de noordzijde, gewoon niet meer te handhaven was, binnen de huidige regelgeving

Dan, in oktober 2010, wordt de projectleider van het project afgehaald. Klus op een ander project. Ook spoedeisend?
In een ondergrondse parkeergarage (De Appelaar) is brand uitgebroken en dat moet onderzocht worden.

Dan volgt er een dreunende klap, uitgedeeld door wethouder Woutje Kassa.

Die wil     de prijs    van grond voor de tuintjes van 3,55 verhogen naar 25,-
Dat zou "meer rechtsgelijkheid scheppen" en meer van dat gezever. De complete stukken kunt u online inzien op twee aparte links:
Natuurlijk zat heel de woonschepenwereld en niet alleen in de haven, bovenin de gordijnen.

Het project Veiligheid Waarderhaven, bleef ineens niet meer beperkt tot de haven, maar moest worden uitgebreid naar alle lokaties.
Hoeveel tijd daarmee verloren is gegaan..... Het bleek namelijk een gigantische puinhoop te zijn in de gemeentelijke administratie
en overal moest worden uitgezocht hoe de eigendomsverhoudingen lagen.
Maar... Ga daar even aan voorbij...

 • Fout een was dus om deskundigen te laten vaststellen dat mensen maar opgesloten moesten worden.
  Dat krijg je er uiteraard NOOIT door.
 • Fout twee was om grondgebruik en schuren, onontbeerlijk bij woonboten, buiten het project en de inspraak te houden
 • en nu fout drie, om 700 procent verhoging in te voeren voor grondhuur...
 •  

  Kijk, als je geen zin hebt in een spoedeisende veilige haven, begin er dan niet over, maar maak het niet al bij voorbaat onuitvoerbaar.
  Had de Nibra denktank het niet over "draagvlak"?

  Nadat van de bewoners uit    (11 juli-2011)    geklaagd was dat alles stil lag, schrok men bij de gemeente blijkbaar wakker.
  Hoezo stil? Er ws toch een plan? En er was ook al aanvullend krediet verleend, omdat het allemaal duurder uitviel......
  In reactie op dat schrijven kregen we, 22 juli 2011, een    Definitief Ontwerp    dat in januari 2011 al klaar was!!!
  20 december 2011 kregen we nog eens precies diezelfde tekening: 301LS001.   Hoezo geen vooruitgang... ?

  7 maart 2012 is er een informatie avond. De meeste onderwerpen eindigen met "wordt nog uitgezocht"....

  Wat betekent dan INFORMATIE-avond?

  Wel staat er in het verslag dat bij de taxatie van tuinen en schuren geen onderscheid gemaakt zal worden met legaal of gedogen gebruik.
  Dat is slechts n van de punten, waar de gemeente zich later niet aan zou houden. Er zullen er nog plenty volgen.

  De taxaties zijn verricht, de bedragen zijn genoemd, maar of u ooit iets krijgt?. Lees de "vaststellingsovereenkomst" eens aandachtig....


  Waar wil je heen?