Ik schreef in het vorige stukje al, dat de 2e helft van 2013 rumoerig was voor het havengebeuren.
De brief van 15 augustus, kenmerk GOB/2013/321871, namens het College aan de bewoners:

De brief vermeld dat in gesprekken met bewoners naar voren is gekomen dat de hoogte van de vergoedingen en ook
de toekomstige goudgrondprijs, redenen waren om niet te tekenen.
Uiteraard staat er niet om welke reden de mensen niet tekenen, die ook het nut van een gesprek niet inzagen.

De hele voorstelling van die vaststelling deugt niet en de manier om een goed inrichtingsplan -met breed draagvlak-
onlosmakelijk te koppelen aan een stomme overeenkomst waabij IEDEREEN verplicht wordt om vrijwillig voor ALLE onderdelen
van het plan te tekenen, op een moment dat er van alles nog NIET vaststaat, is organisatorisch gezien, wel z'n blunder
dat je je afvraagt of de gemeente eigenlijk wel tot uitvoering wil overgaan....... En welke dispoot zoiets bedenkt!!!

Werd in een eerdere brief aangekondigd dat taxateur de Ruijter per adres zou taxeren, ongeacht legaal of gedogen gebruik,
deze brief stelt dat G E E N vergoeding wordt betaald op gedogen grondgebruik.
(hoe dat gedogen gebruik tot stand kwam, las u in het begin van dit verhaal)

Het verhaal over huurcontracten, laat ik voor wat het is. We hdden contracten en MOESTEN -verplicht- daarvan af.
Die voorwaarde was destijds onbespreekbaar. Wel, lul er dan niet meer over.
Of we toen werden opgelicht, ofwel dat dat nu geprobeerd wordt, maakt daarbij weinig verschil

Het volgende "dossierstuk" is een brief van bewoners, verstuurd aan alle leden van de raad, met 25 adressen die mede tekenden
en waarin wordt gevraagd om meer tijd.
Niet uitgaande van de start van die "vast"stellingsovereenkomst, maar vanaf de beantwoording van nog openstaande vragen
na 15 augustus.

De brief wordt verstuurd 29 augustus 2013.
Op de Vrijdag antwoordt de compassieman dat hij best wel genegen is om "enige souplesse"
te tonen. We krijgen er n weekend, n Zaterdag en n Zondag bij!! Naar de jurist schrijft hij sarcastisch:

We zagen het plan de overgangsbepaling, een van de adviespunten uit het Nibra/NIFV rapport, te schrappen.


Groter klikken

Omdat ook dat nog niet krachtig genoeg was, werd nu geschreven dat het hele project zou worden stopgezet.
Dus niet alleen het achterstallig onderhoud, de veiliger indeling van verhuurde ligplaatsen, het alsnog aanpakken van de jren aanwezige,
EN BEKENDE, gifgrond. Nee alles stop.
Dus ook het periodieke onderhoud, waarvan de gemeente zelf schreef dat de huidige haven in 2009 was afgeschreven,
hetgeen aan de steigers, de meerpalen en de beschoeiing dan ook overduidelijk te zien is.

Er volgt een ronduit bedenkelijk kat-en-muis spelletje, een topbestuurder onwaardig.

Met een klik naar het document online

De bewoners werden zodanig onder druk gezet en afgeperst, dat een aantal, met name te noemen, bewoners de deuren langsging
met het dreigement dat de boot zou worden weggesleept, als men niet zou tekenen.
Sommige adressen werden meerdere keren bezocht, om desnoods ongetekend, toch maar alle contracten op te halen.

Ik kan er niks aan doen, maar naast een dergelijke , zullen we maar zeggen "onbehoorlijke" aanpak van de compassieman,

begrijp ik nog steeds niet hoe de raadsleden mee werkten aan dit staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Op nog slechts enkele na, kwamen de handtekeningen binnen. En het College, lees de burgemeester -als portefeuillehouder-,
schreef de raad dan ook dat uiteindelijk het project tch maar door zou gaan. Er was nu voldoende draagvlak.


Groter klikken

Ik ben nieuwsgierig hoe een rechter daarover denkt. Op een bewonersavond werd aan de burgemeester gevraagd excuus aan te bieden
voor deze on.....       werkwijze.
Hij dacht niet over excuus. Zou het z weer doen. Nou: brandonveilige spoedhaven: Uit de brand ben je...........

 

Maar we zijn er nog niet, hoor. De soap gaat verder!


Waar wil je heen?