De bewoners mogen hun zienswijzen kenbaar maken en er komen ruim 50 vragen.
30 juni 2010 komen de reacties.
Reeds bij vraag 3 blijkt De Grote Fout van dit plan. Grondgebruik en schuren/garages vallen BUITEN de inspraak.

In twaalf gestelde vragen, steeds hetzelfde antwoord: Geen inspraak!

Het voorstel aan de Raad 2014/417092 geeft een begroting:

Klik voor groter

Maar goed: Het inrichtingsplan, EXCULIEF GRONDGEBRUIK!!!! is er, maar met alleen een tekening, ben je er niet.
Omdat er gif in de grond zat, hetgeen de gemeente al járen wist.... en ook vanwege een totaal nieuwe indeling, moest álles plat.
Tuinen, schuren, bomen, struiken, planten: Alles moest weg. Ook de schuren die bij de vorige renovatie,
mét bouwvergunning waren geplaatst.

Stel je dat even voor.

Het oude weggetje, langs de boten (de oude haven) na klik op foto....

Je woont op dat plekje zo'n 45 jaar en alles wordt je afgenomen....

Bij elke vergadering weer werd angstig geinformeerd naar een kostenplaatje. Maar steeds weer werd gezegd dat,
voor het opstellen van een inrichtingsplan, de financiële kant, en het grondgebruik, niet aan de orde was.
NATUURLIJK is dat aan de orde. Je kunt toch niet een heel leven afpakken en dan zeggen: "dat komt wel..."?

Maak je, als gestudeerde kop, als prominent leider, een plan dat zó ingrijpend is en dat zoveel geld vraagt,
dan doe je je best om alles dicht te timmeren. Toch?

Nou, niet bij onze denktank! Die stellen een plan op en schrijven de gemeenteraad dat vergoeding aan de bewoners
later, in goed overleg, zal worden geregeld.

En de gemeenteraad slikte dat !!!!!

Er werd een begroting opgesteld en voorgelegd, waarin met geen woord over tegemoetkoming aan de bewoners werd gerept.

over financiën en vergunningen rond zijn!


Waar wil je heen?