Controle door de Raad....


DRIE handtekeningen onder een "vaststellingsovereenkomst" . Drie van de 57 adressen.

En geen raadslid dat zich afvraagt wat er dan fout is! Dat is wat zij noemen "controleren".

Toch is het niet zˇ raar, als je bedenkt dat er ruim 60 vragen kwamen, met de reacties op 12 juli 2013
Het vraagt te veel om 14 A4-tjes hier aan te bieden, maar sommige antwoorden, riepen eerder meer vragen op.
Punt 8 over verzekering vraagt aandacht, met name door recente ontwikkelingen en jurisprudentie.

Groter klikken

Er waren gesprekken aangekondigd, die er nooit zijn geweest. Net als die toegezegde inventarisatie van de brandweer
die er ook nooit is geweest
Er was een "uiterste" inleverdatum voor de contracten, maar aan het grote aantal vragen van de bewoners bleek overduidelijk
dat "vaststellen" onder de burgers een andere betekenis heeft dan bij de heren ambtenaren.

De inleverdatum werd keer-op-keer verschoven, vanwege het onverteerbare vastgestelde stuk.

In het dreigement van portefeuillehouder, de man met compassie, werd aangegeven dat er getekend MOEST worden,
en anders zou de pas goedgekeurde woonschepenverordening worden aangepast. In dat geval moesten de mensen maar zien
hoe ze aan die opsluiteisen gingen voldoen.
Bewoners van schepen die bij de inwerking treding van die "aangepaste" verordening niet voldeden aan de onuitvoerbare eisen,
zouden dan enkele maanden de tijd krijgen om zich alsnog te laten opsluiten achter peperduur vastvergrendeld pyroguard glas.

klik voor groter

Niet alleen "vaststellen" wordt ambtelijk heel anders uitgelegd, ook "compassie" heeft daar een geheel andere betekenis.
En het begrip "draagvlak" uit de handreiking van de NIFV-denktank, is helemaal niet begrepen. Evenmin als de geadviseerde subsidie.

Maar hoe zit het nou met die controlerende taak van de raadsleden?

Je kunt twee dingen doen, als raadslid.
Je kunt je op de hoogte stellen van de situatie. Gelet om het bedrag dat met dit project gemoeid is, bepaald geen overdaad.
Of je kunt afgaan op wat degeen die jij moet controleren, je aan informatie aanreikt.

Ondanks herhaald schrijven vanuit de bewoners naar de raad, koos men voor de makkelijkste weg.
Afgaan op info van het college dat je zou moeten controleren.

De dreiging naar de bewoners leverde nog een aantal handtekeningen op.
Zoals u kon lezen, werd in de raad gesteld dat er, vanuit de bewoners wel kreten als chantage zouden komen,
en er werd openlijk verteld dat de portefeuillehouder hoopte op "sociale druk", maar niets bracht de raadsleden uit hun diepe slaap.

Volgens de portefeuillehouder wilden de bewoners niet mee-werken. Terwijl nota bene het plan vanuit de bewoners was aangereikt !!!
En nog altijd werd niet onderzocht waar nou die onwil dan vandaan kwam. Hoezo "controleren"?

 

In de raad werd, als vervolg van de informatievoorziening naar de raad, aangekondigd dat dan maar de gang naar de rechter moest worden gemaakt

met klik naar een grotere afbeelding

Natuurlijk is onze burgervader niet zo flink als hij zich in de raad profileert. "Uit eigen zak...."
Er volgt een wat genuanceerder verhaal, dat overigens evenmin door de raadsleden op waarheid wordt gecontroleerd.

Niet alleen de raadsleden werden, bewust, onvolledig of zelfs onjuist ge´nformeerd, ook naar de bewoners toe probeerde de portefeuillehouder
een slaapliedje te promoten.

Klik voor groter


Waar wil je heen?