Zouden de dames en heren van de raad niet de moeite nemen om informatie die vanuit de bewoners wordt
toegestuurd, door te nemen.. Zouden ze uitsluitend afgaan op de informatie die hen door diegene wordt
overgebracht die ze nou juist moesten controleren, dan nóg blijft het gegeven dat Haarlems Dagblad er een
aantal keren aandacht aan besteedde.
Zozeer zelfs dat ze ver buiten deze kleine wereld inmiddels wel gehoord hebben van de Waarderhaven.

Vrij kort daarna heeft de gemeente, die wij eerder moesten wakkerschudden omdat er lange tijd niets gebeurde,
haast gekregen.


Klik voor groter

De krant deed zijn best om de haven uit de vergetelheid te halen.


ook hier weer: Klik

met nog eens

groter

Als de haven ooit op de kaart heeft gestaan, dan was dat in juni 2013 en nog altijd vroeg niemand zich af WAAROM.


Groter?

Niet alleen bij ons begon de lol er goed af te raken en menigeen zei al: Laat maar...
ook bij de compassieman raakte het geduld op en dwars tegen alle adviezen van Nibra in: niks draagvlak, niks subsidie
Botte Bijl-methode!!! Hij EISTE dat de Raad de overgangsbepaling (ook een van het Nibra-rapport) zou schrappen, waardoor de
bewoners alsnog en op eigen kosten van die "opsluitboten" zouden moeten maken.


Klik
voor groter.

Steeds weer hamert hij er op dat de bewoners niet willen meewerken, maar ruimte voor een zinnig gesprek is er niet.
Saillant detail is wel dat deze "hakken in het zand-methode" volkomen zinloos was, want die dictatoriale kreet:
"Geld erbij of schrappen: Het is het een of het ander"... mondde uit in een extra credietaanvrage van 650.000,-

Terug naar de documentatie:
In de brief van 19 juni, kenmerk2013/252326, schrijft B&W dat er nauwelijks kosten zijn voor de bewoners.
Rekent u eens mee:

In een voorgaand stuk zag u de presentatie van al het groen dat nu op de haven aanwezig is. Deels openbaar,
deels in de tuinen. ALLES GAAT WEG !!! Dan de schuren, die mét bouwvergunning in 1978 zijn neergezet. ALLES WEG.
Je krijgt daarvoor de dagwaarde vergoed, tenminste........... In het VAST-stellingscontract staat dat de gemeenteaad
daar nog een beslissing over moet nemen!
U weet nog wel, die raad van "geld erbij of schrappen"....
Er is bij het opstellen van de begroting namelijk heel bewust geen post opgenomen voor deze tegemoetkoming naar de bewoners.
Dat zou nog netjes geregeld worden...en zo...
Nou, een nieuwe schuur komt op 4500 of meer en de gemeente liet weten de bouwleges NIET voor haar rekening te nemen.
Ga nou eens je tuin opnieuw inrichten.. Of haal er iemand bij als je dat zelf niet kunt. Schat eens?

Maar de toon van de brief wordt vijandig. De verantwoordelijkheid voor veilige ligplaatsen wordt simpelweg bij de bewoner
neergelegd. De overgangsregel moet weg, waarna de bewoner zich alsnog mag laten opsluiten.

In de brief van 15 juli 2013, kenmerk GOB/2013/282767, nu van de projectleider, krijgen de bewoners nu tot 30 augustus
de tijd om VRIJWILLIG te tekenen.
De brief besluit met:
..//.. Mocht u voornemens zijn de Vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen, dan wijs ik u er op dat op dat moment
passende (juridische) stappen gezet zullen worden.

Mocht u ooit nog twijfelen aan het vrijwillige karakter, dan bent u nu wel goed uit de droom!


Waar wil je heen?