Uitermate dringend:
Er was een verordening uit 1990 waar al sprake was van Nen6068 (voor gebouwen!)
Geen sterveling die wist wat dat inhield en mocht er al een heldere geest zijn, dan kreeg je steevast te horen:
"Nee, niet voor boten, want die vallen niet onder het bouwbesluit..."

Bij de ter visie legging van de structuurplan tot 2020 is gewezen op de problemen die verwacht werden zodra veilige ligplaatsen van overheidswege verplicht gesteld zouden worden.
Met enig gevoel voor redelijkheid is een sardientjeshaven als hier immers nooit te "verkopen" bij een onderzoekscommissie...
Mede door de onstuitbare opkomst van woonboten (de haven werd in 1958 "vol" verklaard) had dat allang aangepakt moeten worden.
Er werd aangereikt dat tenminste een wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen op de strook grond van het voormalig woonwagencentrum.

Onder punt 23 van de reacties op de zienswijzen, antwoord de gemeente echter dat deze BEWOONDE grond (voorheen woonwagencentrum Waarderveld) bestemd was voor Industrie!
Precies zoals de WOONSCHEPENhaven van begin af aan altijd al als "industrie" stond ingetekend.
Dus ging de gemeente vrolijk verder met zakkenvullen door grondverkoop. En die haven....?

Ook is er in die tijd vergaderd met de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners, die zichzelf als spreekbuis hadden uitgeroepen.
Uitplaatsing naar andere lokaties? Uitkopen van havenbewoners? Er wáren wel mogelijkheden!

Nee, vermenging van een woonfunctie met industrie moest worden vermeden.

Er is in onze buurt GEEN industrie (meer) die er al zó lang ligt als deze haven!

De volgende confrontatie was in april 2007, toen aan burgemeester Bernt Schneiders een brief werd voorgelezen en meegegeven,
juist over deze problematiek.
zie Brief

In een wat rumoerige vergadering van de gemeenteraad, betoogde onze bezorgde burgervader dat de haven zo snel mogelijk moest worden aangepakt.
Volgens hem moest de gemeente zorgen voor brandveilige ligplaatsen maar moesten de bewoners zorgen voor brandveilige boten.
Het verslag online, van 27 november 2008 van die raadsvergadering

Laten we die opmerking van meester Bernt eens nader bekijken:
Elke woonboot zal, puur uit eigen belang, verzekerd zijn. Ook tegen brand. Elke verzekering kan accepteren of afwijzen.
Elke boot is veilig bij normaal gebruik, zelfs onder de omstandigheden die ik eerder liet zien in de "oude" haven (voor de renovatie van 1978)
Elke boot uit de haven kan, onverschillig waar, buiten de haven, gaan liggen en is daar veilig.

Maar elke veilige boot van BUITEN de haven die hier wordt binnengebracht is ineens ONveilig.

Vraagje dan: Hoeveel is 1 en 1? (gebruik van calculator is toegestaan....)

Er is in een werkgroep overlegd en toen unaniem elke variant met vergrendelde ramen werd afgewezen, liet burgemeester Bernt Schneiders zien wat hij verstaat onder fatsoenlijk bestuur.


Hij meende ongestraft de hele haven te kunnen opheffen en alle bewoners dakloos te maken, zonder enige inspanning van de gemeente en waarom?
Omdat de bootbewoners categorisch weigerden zich te laten opsluiten in hun eigen boot? "vastvergrendelde bewoners"...

Kijk nog eens naar de aanbevelingen van voorheen het Nibra Instituut

Niks draagvlak, niks aanmoediging middels subsidies, niks verantwoording nemen voor veilig verhuur...

KILLE handhaving!

Naar later zou blijken, werd daarmee de toon gezet.
Intimidatie, onvolledige of onjuiste informatie naar de raad en afpersing. Maar dat komt verder op aan de orde.


Waar wil je heen?