Die misleiding over: "u hoeft alleen maar...... dan kunnen we verder.." is de enige misleiding niet, maar laten we verder kijken.

We hebben gelezen dat er in eerste instantie slechts DRIE handtekeningen kwamen. Dat kun je dan in elk geval WEL vaststellen.

Kwam het inrichtingsplan van de bewoners zelf en werden ook kostenbesparende ideen vanuit de bewoners overgenomen
voor de uitvoering van dat inrichtingsplan...,    het struikelblok bleek overduidelijk die "vaststellingsovereenkomst".

En niet n vraag vanuit de Raad!

Of het dogma (dat iedereen tekenen moet VOOR ALLE ONDERDELEN VAN HET PLAN, ook al is er nog geen eens een aannemer
en staan er zaken "onder voorbehoud") en als concept..., juist is:
Feit is dat de portefeuillehouder zelf ook niet stilstond bij de weigering om een "even gauw een krabbeltje te zetten"...
Die hield vol dat er een breed draagvlak was van bewoners die niet wilden meewerken, of zo...

Sterker nog: Inplaats daarvan bedacht hij dat de overgangsbepaling, --NIFV-voorwaarde--, uit de pas aangenomen woonschepenverordening
moest worden geschrapt.

Klik voor groter

Dat leverde wel meer handtekeningen op, maar nog steeds niet genoeg, dus moest die sociale druk met chantage worden opgevoerd.
Niet alleen de overgangsbepaling moest er dan maar uit, nee, het hele project zou worden stopgezet!

Zet nou eens onder elkaar wat er zoal is bedacht. Niet door een of ander ingehuurde kracht,die niet beter weet,

nee, door de burgemeester, MEESTER Bernokkio zelf!

Reeds in het begin (jan 2009) stelde hij dat de ligplaatsvergunningen werden ingetrokken
als de mensen hun boten niet zelf, en zonder die subsidie uit het NIFV-stuk,...brandveiig zouden maken.
Het feit dat die haven niet deugt, het feit dat er in de loop der jaren, ook uit ambtelijke kring daarvoor gewaarschuwd werd,
maar door elke opvolgende burgemeester stelselmatig werd genegeerd, legt hij naast zich neer.

Bij elke informatie naar de Raad wordt, door hem, verteld dat de bewoners niet willen meewerken

en de raad onderzoekt dat niet verder.

In de raad wordt openlijk door hem verteld dat de bewoners wel zullen reageren met "chantage".
Hij wist dus donders goed waar hij mee bezig was.

Eerst zal hij zelf de overgangsregeling schrappen, later moet, ik herhaal MOET, de raad dat maar doen.
Zijn stelling: "U wilde niet meer geld vrijmaken, wel dan moet die regel er maar uit".
f geld erbij, f schrappen... Het is het een of het ander.....

En de Raad slikt alles.


Zoveel meer tragisch als diezelfde burgemeester later aanvullend crediet vraagt voor slechts 650.000,- neuro!!!

Als dan, door pure intimidatie, de bewoners inderdaad de deuren langsgaan om handtekeningen op te halen, omdat anders,
VOLGENS DE BURGEMEESTER !!! de boten worden weggesleept..... beweert hij dat er nu voldoende draagvlak is...

Naast het sprookje dat alle boten, waar de mensen zich niet willen laten opsluiten, zullen worden weggesleept,
omdat nou eenmaal die haven niet deugt... gaan ze bij de gemeente nog verder!
Aantoonbaar wordt er een naam of handtekening door de gemeente onder de "vaststellingsovereenkomst" gezet,
alsof de bewoner getekend heeft. "Valsheid in geschrifte", dus...
En wordt doodgemoedereerd door de gemeente getekend naast de bewonersnaam, waar duidelijk gemeld staat: Onder dwang getekend...

Twee vragen: Hoe kun je nou spreken over draagvlak, als door middel van chantage handtekeningen worden afgeperst?
En wat betekent "gebonden aan het beginsel van fatsoenlijlk en zorgvuldig bestuur" ?
Nogmaals: we hebben het niet over een derde rangs ambtenaartje.... We hebben het over een topbestuurder!

Maar we lopen even te hard. Om de zwart-op-wit documentatie te volgen moeten we de rumoerige 2e helft van 2013 volgen.


Waar wil je heen?