Er is zoveel gebeurd, in die zes jaar van stilstand..., dat het moeilijk is alles chronologisch juist weer te geven.
Niemand had ook gedacht, dat de breed gedragen trein,
           nadat eenmaal begrepen was dat    "iedereen opsluiten in zijn boot",   
           om zo de veiligheid van een gemeentelijke haven te vergroten, geen optie was...,
vol op het stootblok gejaagd zou worden.

Door "ons" inrichtingsplan, onlosmakelijk te koppelen aan een VASTstellingscontract, terwijl er eind oktober 2014
zelfs nog geen aannemer bekend is....

met een klik op de foto naar beschrijvende tekst uit Haarlems Dagblad van 11 juni 2014.

Het IS ook een ingewikkelde materie. Z ingewikkeld dat raadslid Fedde Reeskamp destijds al waarschuwde dat al deze maatregelen
gestoeld waren op aannames, omdat een berekening op woonboten dermate complex is, dat een gespecialiseerd bureau daaraan te pas moet komen.

Bedenk je dat de straling berekend moet worden, ook rekening houdend met reflectie op het wateroppervlak, dan begrijp je meteen
waarom de beloofde inventarisatie door de brandweer, per steiger, nooit is uitgevoerd.

Neem je daarbij dat de verplicht gestelde eisen niet afdwingbaar zijn, omdat ze tegen de landelijke wetgeving ingaan, dan wordt
heel deze dreig~ en intimidatie-vertoning helemaal absurd.

En voor de zoveelste keer: Niet een derde-rangs ambtenaartje... nee, de burgemeester zelf!
Daarin gesteund door een gemeenteraad die nalaat om te controleren of de aangeleverde info juist is.

Naar aanleiding van vervelende berichtgeving waarin de bewoners steeds weer als dwarsliggers worden afgezet, haalt de haven
wederom de krant. Op 23 juni 2014 wordt een interview afgenomen en gepubliceerd...

Verder

Document online

Alweer zo'n bravoure-stukje van een prestige-bobo.

Hij heeft er zijn nek voor uitgestoken... Hoezo? Door te dreigen bewoners op straat te zetten? Door de Raad voor te stellen een
overgangsregel uit een kersverse verordening te schrappen, zonder deze opnieuw in de inspraak te brengen? Door een kat-en muis-spelletje
op te voeren met de bewoners? Door aan te geven dat het hele project zal worden stopgezet....?
Nou, nou.. de waaghals!

Door de verantwoordelijkheid voor veilig ligplaatsenverhuur volledig bij de bewoners neer te leggen...
Hoeven we dan ook geen liggeld meer te betalen? En hoe zat dat nou met die bouw~ en woontechnische eisen?...

De overgrote meerderheid wil nu.....
Nee de overgrote meerderheid heeft niets te willen. Ze zijn massaal afgeperst. Dát is de waarheid.

Zullen we dat verhaal over compassie maar overslaan? De man heeft gewoon kingsize duimen waar hij het ene verhaal na het andere uit zuigt...

Binnenkort, n jaar na dat kat-en-muispelletje over wel of niet schrappen, is er weer een werkgroepsvergadering.
Maar er is nog altijd GEEN aannemer.

Het geld waarvoor iedereen, ook de gemeente zelf, inmiddels heeft getekend, zou moeten komen uit een aanbestedingsvoordeel,
waarvan helemaal niet bekend is of dat wel bestaat!

U hoeft alleen maar te tekenen, het kost u vrijwel niets.......

Volgende leugen!!!


Waar wil je heen?