-01- direct terug naar menu

  -02- de hele verzameling plaatjes

  -03- rond onze historie.

  -04- hoe kom je er ?

  -05- haven voor woonschepen ???

  -06- vluchten, of blijven

  -07- die goeie ouwe tijd

  -08- terugdringen schepenbestand

  -09- herinrichting van de haven

  -10- bevolking neemt weer toe

  -11- sfeervolle jaren

  -12- zo'n 40 jaar geleden

  -13- plaatjes uit de ijstijd

  -14- hoezo haven ?

  -15- Waarderpolder voor recreatie

  -18- haven en woonwagenkamp

  -19- van f 3,- p.jaar naar f 2,50 p. week

  -20- nieuwe toekomst Zondagschooltje

  -21- puinhoop op de haven

  -22- na 40 jaar eindelijk interesse

  -23- vr en tegenstanders

  -24- mt beschrijving

  -25- gegoochel met liggelden

  -26- bogen op doorwrocht beleid

  -27- adieu goeie ouwe tijd

  -28- rommelig in het oostblok

  -29- illegale 2e industrieweg

  -30- losse brokjes

  -31- Vondel in Schoten

  -32- bron:Bouw en Woningtoezicht

  -33- bron:Bouw en Woningtoezicht

  -35- nog wat los materiaal

  -36- uitverkoop van kansen

  -37- op naar nieuwe renovatie

  -38- veiligheid voor de buren

  -39- of naar de keuzelijst

 

      auteur